STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

I2D (I2DEV)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 28 468,00 622,00 734,00 645,00 7 549,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 090,00 -2 031,00 -223,00 -746,00 1 994,00
Zysk (strata) brutto 7 199,00 -2 431,00 -1 255,00 1 145,00 -1 673,00
Zysk (strata) netto 5 535,00 -1 986,00 -1 164,00 3 231,00 -4 687,00
Aktywa razem 748 495,00 754 602,00 761 498,00 783 671,00 792 666,00
Kapitał własny 271 552,00 269 565,00 268 401,00 271 632,00 266 945,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 700,00 9 700,00 9 700,00 9 700,00 9 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję 28,00 27,79 27,67 28,00 27,52
Zysk (strata) na jedną akcję 0,57 -0,21 -0,12 0,33 -0,48
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 7 041,00 12 848,00 17 471,00 102 434,00 60 580,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 680,00 19 391,00 1 707,00 18 114,00 11 268,00
Zysk (strata) brutto -2 831,00 462,00 1 772,00 -3 658,00 27 615,00
Zysk (strata) netto -3 847,00 1 999,00 -7,00 -2 321,00 24 448,00
Aktywa razem 588 958,00 617 090,00 593 684,00 557 399,00 554 165,00
Kapitał własny 244 737,00 246 740,00 246 719,00 241 498,00 248 951,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 700,00 9 700,00 9 700,00 9 700,00 9 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję 25,23 25,44 25,44 24,90 25,67
Zysk (strata) na jedną akcję -0,40 0,21 -0,00 -0,24 2,52
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 720,00 1 696,00 1 748,00 27 038,00 30 468,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 887,00 -1 563,00 -2 094,00 -1 901,00 5 091,00
Zysk (strata) brutto 1 333,00 37 380,00 36 596,00 -2 392,00 4 659,00
Zysk (strata) netto 1 049,00 37 006,00 41 674,00 -4 017,00 5 616,00
Aktywa razem 190 286,00 268 540,00 643 366,00 733 284,00 783 671,00
Kapitał własny 187 392,00 257 653,00 280 897,00 266 016,00 271 632,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 000,00 9 700,00 9 700,00 9 700,00 9 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję 23,42 26,56 28,96 27,42 28,00
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 3,82 4,30 -0,41 0,58
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 84 647,00 93 485,00 78 758,00 95 546,00 139 794,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 980,00 10 155,00 11 343,00 -7 641,00 36 532,00
Zysk (strata) brutto -9 845,00 5 417,00 9 736,00 30 085,00 -4 254,00
Zysk (strata) netto 16 795,00 6 028,00 10 828,00 28 953,00 -4 177,00
Aktywa razem 340 321,00 368 616,00 463 473,00 574 099,00 557 399,00
Kapitał własny 202 251,00 237 260,00 230 507,00 248 583,00 241 498,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 000,00 9 700,00 9 700,00 9 700,00 9 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję 25,28 24,46 23,76 25,63 24,90
Zysk (strata) na jedną akcję 2,10 0,62 1,12 2,99 -0,43