STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

I2D (I2DEV)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 445,00 446,00 503,00 28 468,00 622,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -756,00 -331,00 -415,00 8 090,00 -2 031,00
Zysk (strata) brutto -1 202,00 -933,00 747,00 7 199,00 -2 431,00
Zysk (strata) netto -2 175,00 -4 385,00 2 761,00 5 535,00 -1 986,00
Aktywa razem 700 032,00 484 763,00 733 284,00 748 495,00 754 602,00
Kapitał własny 267 641,00 263 255,00 266 016,00 271 552,00 269 565,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 700,00 9 700,00 9 700,00 9 700,00 9 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję 27,59 27,14 27,42 28,00 27,79
Zysk (strata) na jedną akcję -0,22 -0,45 0,29 0,57 -0,21
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 32 285,00 14 407,00 19 899,00 7 041,00 12 848,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 268,00 -3 572,00 -6 669,00 -2 680,00 19 391,00
Zysk (strata) brutto 3 162,00 34 949,00 -6 978,00 -2 831,00 462,00
Zysk (strata) netto 2 029,00 31 591,00 -4 819,00 -3 847,00 1 999,00
Aktywa razem 501 920,00 583 951,00 574 099,00 588 958,00 617 090,00
Kapitał własny 221 808,00 253 406,00 248 583,00 244 737,00 246 740,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 700,00 9 700,00 9 700,00 9 700,00 9 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję 22,87 26,12 25,63 25,23 25,44
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 3,26 -0,50 -0,40 0,21
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 49 918,00 720,00 1 696,00 1 748,00 27 038,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 191,00 -1 887,00 -1 563,00 -2 094,00 -1 901,00
Zysk (strata) brutto -125,00 1 333,00 37 380,00 36 596,00 -2 392,00
Zysk (strata) netto -72,00 1 049,00 37 006,00 41 674,00 -4 017,00
Aktywa razem 17 572,00 190 286,00 268 540,00 643 366,00 733 284,00
Kapitał własny -206,00 187 392,00 257 653,00 280 897,00 266 016,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 000,00 8 000,00 9 700,00 9 700,00 9 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję -0,03 23,42 26,56 28,96 27,42
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,13 3,82 4,30 -0,41
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 49 918,00 84 647,00 93 485,00 78 758,00 95 546,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 249,00 -8 980,00 10 155,00 11 343,00 -7 641,00
Zysk (strata) brutto -68,00 -9 845,00 5 417,00 9 736,00 30 085,00
Zysk (strata) netto -74,00 16 795,00 6 028,00 10 828,00 28 953,00
Aktywa razem 18 321,00 340 321,00 368 616,00 463 473,00 574 099,00
Kapitał własny -149,00 202 251,00 237 260,00 230 507,00 248 583,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 000,00 8 000,00 9 700,00 9 700,00 9 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję -0,02 25,28 24,46 23,76 25,63
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 2,10 0,62 1,12 2,99