STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AQU (AQUABB)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 37 846,00 38 543,00 38 587,00 37 741,00 38 766,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 566,00 6 028,00 -2 238,00 5 798,00 2 794,00
Zysk (strata) brutto 3 725,00 6 173,00 -1 976,00 5 918,00 2 924,00
Zysk (strata) netto 3 046,00 5 000,00 -1 675,00 4 722,00 2 196,00
Aktywa razem 474 440,00 472 277,00 482 963,00 474 091,00 479 137,00
Kapitał własny 350 361,00 355 362,00 353 624,00 358 347,00 350 542,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 987,00 12 987,00 12 987,00 12 987,00 12 987,00
Wartość księgowa na jedną akcję 26,98 27,36 27,23 27,59 26,99
Zysk (strata) na jedną akcję 0,24 0,39 -0,13 0,36 0,17
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 143 251,00 144 312,00 146 077,00 148 258,00 151 887,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 758,00 13 404,00 12 973,00 12 603,00 13 221,00
Zysk (strata) brutto 14 227,00 13 112,00 12 926,00 12 901,00 13 933,00
Zysk (strata) netto 11 356,00 10 446,00 10 193,00 10 007,00 10 958,00
Aktywa razem 521 850,00 508 212,00 487 412,00 474 412,00 482 963,00
Kapitał własny 358 384,00 355 843,00 353 049,00 351 757,00 353 624,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 987,00 12 987,00 12 987,00 12 987,00 12 987,00
Wartość księgowa na jedną akcję 27,60 27,40 27,19 27,09 27,23
Zysk (strata) na jedną akcję 0,87 0,80 0,79 0,77 0,84