STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AQU (AQUABB)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20 IIQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 38 766,00 39 751,00 39 709,00 39 002,00 36 684,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 796,00 4 586,00 -78,00 2 754,00 1 605,00
Zysk (strata) brutto 2 923,00 4 680,00 -98,00 2 813,00 1 625,00
Zysk (strata) netto 2 195,00 3 813,00 -250,00 1 746,00 1 458,00
Aktywa razem 479 137,00 476 340,00 476 757,00 479 274,00 482 509,00
Kapitał własny 350 542,00 354 355,00 354 036,00 355 782,00 347 759,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 987,00 12 987,00 12 987,00 12 987,00 12 987,00
Wartość księgowa na jedną akcję 26,99 27,29 27,26 27,40 26,78
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 0,29 -0,02 0,13 0,11
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 144 312,00 146 077,00 148 258,00 151 887,00 155 967,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 404,00 12 973,00 12 603,00 13 221,00 13 018,00
Zysk (strata) brutto 13 112,00 12 926,00 12 901,00 13 933,00 13 340,00
Zysk (strata) netto 10 446,00 10 193,00 10 007,00 10 958,00 10 412,00
Aktywa razem 508 212,00 487 412,00 474 412,00 482 963,00 476 757,00
Kapitał własny 355 843,00 353 049,00 351 757,00 353 624,00 354 036,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 987,00 12 987,00 12 987,00 12 987,00 12 987,00
Wartość księgowa na jedną akcję 27,40 27,19 27,09 27,23 27,26
Zysk (strata) na jedną akcję 0,80 0,79 0,77 0,84 0,80