STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EKP (ELKOP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 113,00 1 101,00 1 233,00 1 806,00 1 906,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 047,00 -392,00 1 465,00 214,00 960,00
Zysk (strata) brutto -952,00 -254,00 1 640,00 76,00 817,00
Zysk (strata) netto -1 004,00 -70,00 1 348,00 32,00 626,00
Aktywa razem 67 665,00 66 989,00 93 986,00 95 233,00 115 771,00
Kapitał własny 59 534,00 59 464,00 59 337,00 59 369,00 59 946,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 43 093,75 43 093,75 43 093,75 43 093,75 9 850,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,38 1,38 1,38 1,38 6,09
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,00 0,03 0,00 0,06
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'12 IQ'13 IIQ'13 IIIQ'13 IVQ'13
Przychody netto ze sprzedaży 1 807,00 1 076,00 1 024,00 1 334,00 1 689,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -946,00 110,00 239,00 -267,00 3 047,00
Zysk (strata) brutto -1 101,00 449,00 612,00 -172,00 3 836,00
Zysk (strata) netto -2 834,00 396,00 611,00 37,00 3 173,00
Aktywa razem 61 211,00 61 410,00 61 751,00 61 553,00 62 633,00
Kapitał własny 54 458,00 54 873,00 55 485,00 55 522,00 56 154,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 125,69 33 125,69 33 125,69 33 125,69 33 125,69
Wartość księgowa na jedną akcję 1,64 1,66 1,68 1,68 1,70
Zysk (strata) na jedną akcję -0,09 0,01 0,02 0,00 0,10
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 4 560,00 4 394,00 4 341,00 4 421,00 4 593,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 388,00 2 205,00 1 448,00 856,00 -166,00
Zysk (strata) brutto 1 936,00 2 315,00 1 376,00 1 201,00 416,00
Zysk (strata) netto 2 178,00 1 401,00 1 132,00 948,00 1 659,00
Aktywa razem 53 830,00 54 709,00 54 888,00 66 386,00 93 986,00
Kapitał własny 46 723,00 47 426,00 47 755,00 59 153,00 59 337,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 125,69 26 250,00 26 250,00 43 093,75 43 093,75
Wartość księgowa na jedną akcję 1,41 1,81 1,82 1,37 1,38
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,05 0,04 0,02 0,04
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2009 2010 2011 2012 2013
Przychody netto ze sprzedaży 6 291,00 3 882,00 3 732,00 6 749,00 5 123,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 794,00 -1 888,00 -1 084,00 19 833,00 3 129,00
Zysk (strata) brutto -2 768,00 -2 155,00 -4 531,00 18 857,00 4 725,00
Zysk (strata) netto -2 768,00 -2 155,00 -4 086,00 13 009,00 4 236,00
Aktywa razem 16 100,00 13 358,00 27 891,00 61 211,00 62 633,00
Kapitał własny 11 972,00 9 816,00 22 362,00 54 458,00 56 154,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 041,90 11 041,90 21 416,90 33 125,69 33 125,69
Wartość księgowa na jedną akcję 1,08 0,89 1,04 1,64 1,70
Zysk (strata) na jedną akcję -0,25 -0,20 -0,19 0,39 0,13
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
11.01.2000 2000 zarząd 28 730 980 -