STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DRP (DROP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -46,00 -2 404,00 -40,00 -20 757,00 36,00
Zysk (strata) brutto -185,00 -30 921,00 -490,00 -30 598,00 -760,00
Zysk (strata) netto -25,00 -31 890,00 -490,00 -30 598,00 -760,00
Aktywa razem 30 951,00 418,00 363,00 246,00 275,00
Kapitał własny 6 032,00 -25 858,00 -26 348,00 -56 947,00 -57 706,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 287,70 5 287,70 5 287,70 5 287,70 5 287,70
Wartość księgowa na jedną akcję 1,14 -4,89 -4,98 -10,77 -10,91
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -6,03 -0,09 -5,79 -0,14
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9,00 -2 435,00 -71,00 -20 790,00 -46,00
Zysk (strata) brutto -166,00 -8 047,00 -209,00 -30 463,00 -654,00
Zysk (strata) netto -26,00 -9 306,00 -209,00 -30 463,00 -654,00
Aktywa razem 11 225,00 3 166,00 3 080,00 2 952,00 2 883,00
Kapitał własny 6 248,00 -3 058,00 -3 267,00 -33 730,00 -34 384,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 287,70 5 287,70 5 287,70 5 287,70 5 287,70
Wartość księgowa na jedną akcję 1,18 -0,58 -0,62 -6,38 -6,50
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -1,76 -0,04 -5,76 -0,12
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 883,00 1 020,00 942,00 452,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 047,00 -908,00 -383,00 1 102,00 -2 445,00
Zysk (strata) brutto -2 994,00 -4 586,00 -2 672,00 -1 763,00 -31 115,00
Zysk (strata) netto -2 701,00 -4 479,00 -3 225,00 -1 857,00 -31 789,00
Aktywa razem 42 118,00 41 293,00 37 768,00 29 848,00 418,00
Kapitał własny 31 328,00 26 876,00 7 788,00 5 931,00 -25 858,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 867,70 5 287,70 5 287,70 5 287,70 5 287,70
Wartość księgowa na jedną akcję 5,34 5,08 1,47 1,12 -4,89
Zysk (strata) na jedną akcję -0,46 -0,85 -0,61 -0,35 -6,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 386 126,00 302 072,00 247 038,00 1 236,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 549,00 -925,00 -1 278,00 -2 343,00 -2 214,00
Zysk (strata) brutto -5 656,00 -2 548,00 -2 697,00 -2 262,00 -8 309,00
Zysk (strata) netto -4 887,00 -2 266,00 -4 091,00 -2 055,00 -9 396,00
Aktywa razem 65 772,00 60 885,00 29 525,00 10 873,00 3 166,00
Kapitał własny 30 586,00 28 346,00 8 393,00 6 338,00 -3 058,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 867,70 5 287,70 5 287,70 5 287,70 5 287,70
Wartość księgowa na jedną akcję 5,21 5,36 1,59 1,20 -0,58
Zysk (strata) na jedną akcję -0,83 -0,43 -0,77 -0,39 -1,78