STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

APR (AUTOPARTN)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 303 223,00 304 357,00 293 580,00 326 640,00 392 898,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 433,00 19 865,00 15 529,00 16 935,00 18 215,00
Zysk (strata) brutto 20 132,00 20 883,00 17 431,00 18 772,00 17 185,00
Zysk (strata) netto 16 209,00 16 495,00 13 501,00 15 087,00 13 749,00
Aktywa razem 593 947,00 620 785,00 629 465,00 739 888,00 736 062,00
Kapitał własny 296 045,00 312 694,00 326 349,00 341 436,00 353 563,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 129 450,00 129 450,00 129 450,00 129 450,00 130 125,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,29 2,42 2,52 2,64 2,72
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,13 0,10 0,12 0,11
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 303 420,00 303 697,00 293 946,00 326 681,00 392 893,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 740,00 21 643,00 18 601,00 21 448,00 19 199,00
Zysk (strata) brutto 20 707,00 20 180,00 17 042,00 19 296,00 16 833,00
Zysk (strata) netto 16 674,00 15 903,00 13 170,00 15 488,00 13 466,00
Aktywa razem 560 828,00 585 368,00 610 999,00 710 806,00 716 208,00
Kapitał własny 285 785,00 301 848,00 315 162,00 330 654,00 342 483,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 129 450,00 129 450,00 129 450,00 129 450,00 130 125,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,21 2,33 2,44 2,55 2,63
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,12 0,10 0,12 0,10
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - 518 640,00 705 406,00 918 658,00 1 155 204,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 19 855,00 34 559,00 44 226,00 68 583,00
Zysk (strata) brutto - 19 592,00 45 382,00 49 024,00 75 918,00
Zysk (strata) netto - 15 458,00 36 364,00 38 868,00 60 008,00
Aktywa razem - 240 224,00 346 522,00 527 033,00 629 465,00
Kapitał własny - 80 007,00 166 523,00 264 433,00 326 349,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 94 000,00 117 000,00 129 450,00 129 450,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 0,85 1,42 2,04 2,52
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,16 0,31 0,30 0,46
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 425 105,00 518 638,00 705 385,00 914 858,00 1 154 993,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 339,00 26 194,00 44 104,00 55 269,00 80 972,00
Zysk (strata) brutto 19 115,00 20 683,00 43 065,00 44 116,00 74 301,00
Zysk (strata) netto 15 110,00 16 338,00 34 489,00 34 884,00 58 642,00
Aktywa razem 201 573,00 232 365,00 342 149,00 505 598,00 610 999,00
Kapitał własny 59 140,00 76 067,00 160 708,00 254 620,00 315 162,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 94 000,00 94 000,00 117 000,00 129 450,00 129 450,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,63 0,81 1,37 1,97 2,44
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,17 0,30 0,27 0,45