STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

APR (AUTOPARTN)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 326 640,00 392 898,00 391 715,00 367 822,00 371 043,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 935,00 18 215,00 18 420,00 16 084,00 16 609,00
Zysk (strata) brutto 18 772,00 17 185,00 20 673,00 21 717,00 21 475,00
Zysk (strata) netto 15 087,00 13 749,00 16 607,00 17 150,00 17 355,00
Aktywa razem 739 888,00 736 062,00 738 027,00 744 409,00 829 450,00
Kapitał własny 341 436,00 353 563,00 370 131,00 387 281,00 404 636,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 129 450,00 130 125,00 130 620,00 130 620,00 130 620,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,64 2,72 2,83 2,97 3,10
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 0,11 0,13 0,13 0,13
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 326 681,00 392 893,00 391 519,00 368 280,00 371 103,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 448,00 19 199,00 22 190,00 20 938,00 19 001,00
Zysk (strata) brutto 19 296,00 16 833,00 19 498,00 18 609,00 15 696,00
Zysk (strata) netto 15 488,00 13 466,00 15 637,00 14 123,00 12 678,00
Aktywa razem 710 806,00 716 208,00 721 577,00 731 526,00 764 426,00
Kapitał własny 330 654,00 342 483,00 358 042,00 372 197,00 384 934,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 129 450,00 130 125,00 130 620,00 130 620,00 130 620,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,55 2,63 2,74 2,85 2,95
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 0,10 0,12 0,11 0,10
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 518 640,00 705 406,00 918 658,00 1 155 204,00 1 479 075,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 855,00 34 559,00 44 226,00 68 583,00 69 654,00
Zysk (strata) brutto 19 592,00 45 382,00 49 024,00 75 918,00 78 347,00
Zysk (strata) netto 15 458,00 36 364,00 38 868,00 60 008,00 62 593,00
Aktywa razem 240 224,00 346 522,00 527 033,00 629 465,00 744 409,00
Kapitał własny 80 007,00 166 523,00 264 433,00 326 349,00 387 281,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 94 000,00 117 000,00 129 450,00 129 450,00 130 620,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,85 1,42 2,04 2,52 2,97
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,31 0,30 0,46 0,48
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 518 638,00 705 385,00 914 858,00 1 154 993,00 1 479 373,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 194,00 44 104,00 55 269,00 80 972,00 83 775,00
Zysk (strata) brutto 20 683,00 43 065,00 44 116,00 74 301,00 74 236,00
Zysk (strata) netto 16 338,00 34 489,00 34 884,00 58 642,00 58 714,00
Aktywa razem 232 365,00 342 149,00 505 598,00 610 999,00 731 526,00
Kapitał własny 76 067,00 160 708,00 254 620,00 315 162,00 372 197,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 94 000,00 117 000,00 129 450,00 129 450,00 130 620,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,81 1,37 1,97 2,44 2,85
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 0,30 0,27 0,45 0,45