STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TOW (TOWERINV)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 83,00 2 961,00 5 627,00 1 905,00 413,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -479,00 7 511,00 1 741,00 -3 108,00 -758,00
Zysk (strata) brutto -554,00 7 707,00 1 800,00 -3 115,00 -614,00
Zysk (strata) netto -557,00 6 389,00 1 497,00 -2 608,00 -812,00
Aktywa razem 86 668,00 94 496,00 95 652,00 88 664,00 89 739,00
Kapitał własny 43 328,00 49 717,00 51 143,00 48 535,00 47 628,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 560,75 1 560,75 1 560,75 1 560,75 1 560,75
Wartość księgowa na jedną akcję 27,76 31,85 32,77 31,10 30,52
Zysk (strata) na jedną akcję -0,36 4,09 0,96 -1,67 -0,52
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 12 687,00 18 407,00 6 163,00 6 013,00 615,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 088,00 6 944,00 1 617,00 -1 867,00 -628,00
Zysk (strata) brutto 994,00 6 135,00 807,00 -2 633,00 -698,00
Zysk (strata) netto 588,00 4 874,00 621,00 -1 939,00 -894,00
Aktywa razem 99 983,00 106 154,00 105 234,00 99 110,00 102 351,00
Kapitał własny 58 649,00 63 482,00 64 033,00 62 114,00 61 134,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 560,75 1 560,75 1 560,75 1 560,75 1 560,75
Wartość księgowa na jedną akcję 37,58 40,67 41,03 39,80 39,17
Zysk (strata) na jedną akcję 0,38 3,12 0,40 -1,24 -0,57
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 4 485,00 986,00 10 576,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 2 871,00 -1 510,00 5 664,00
Zysk (strata) brutto - - 2 750,00 1 834,00 5 837,00
Zysk (strata) netto - - 2 229,00 1 700,00 4 721,00
Aktywa razem - - 22 561,00 59 847,00 88 664,00
Kapitał własny - - 18 667,00 20 367,00 48 535,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 1 060,75 1 060,75 1 560,75
Wartość księgowa na jedną akcję - - 17,60 19,20 31,10
Zysk (strata) na jedną akcję - - 2,10 1,60 3,03
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 8 640,00 7 537,00 43 271,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 8 781,00 -110,00 7 783,00
Zysk (strata) brutto - - 7 988,00 10 954,00 5 303,00
Zysk (strata) netto - - 7 308,00 9 133,00 4 145,00
Aktywa razem - - 35 837,00 87 278,00 99 110,00
Kapitał własny - - 23 746,00 32 967,00 62 114,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 1 060,75 1 060,75 1 560,75
Wartość księgowa na jedną akcję - - 22,39 31,08 39,80
Zysk (strata) na jedną akcję - - 6,89 8,61 2,66