STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FSG (FASING)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 43 532,00 45 306,00 36 643,00 40 486,00 44 643,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 754,00 7 592,00 -13,00 8 303,00 8 134,00
Zysk (strata) brutto 7 124,00 5 078,00 -591,00 8 425,00 5 222,00
Zysk (strata) netto 5 602,00 4 464,00 -1 446,00 7 649,00 4 389,00
Aktywa razem 208 762,00 210 784,00 226 813,00 227 347,00 236 961,00
Kapitał własny 104 315,00 108 854,00 107 408,00 115 057,00 116 961,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 107,25 3 107,25 3 107,25 3 107,25 3 107,25
Wartość księgowa na jedną akcję 33,57 35,03 34,57 37,03 37,64
Zysk (strata) na jedną akcję 1,80 1,44 -0,47 2,46 1,41
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 54 546,00 60 228,00 45 652,00 63 338,00 51 851,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 172,00 9 503,00 1 828,00 11 510,00 9 421,00
Zysk (strata) brutto 9 469,00 6 803,00 448,00 11 557,00 6 619,00
Zysk (strata) netto 7 414,00 6 247,00 -1 267,00 9 862,00 4 153,00
Aktywa razem 311 101,00 308 892,00 327 835,00 333 385,00 338 096,00
Kapitał własny 121 079,00 126 492,00 125 354,00 135 956,00 134 877,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 107,25 3 107,25 3 107,25 3 107,25 3 107,25
Wartość księgowa na jedną akcję 38,97 40,71 40,34 43,75 43,41
Zysk (strata) na jedną akcję 2,39 2,01 -0,41 3,17 1,34
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 112 599,00 175 231,00 108 895,00 126 043,00 171 424,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 135,00 14 826,00 13 744,00 18 157,00 24 541,00
Zysk (strata) brutto 11 424,00 11 673,00 12 098,00 12 930,00 21 651,00
Zysk (strata) netto 8 109,00 8 916,00 8 570,00 9 954,00 17 306,00
Aktywa razem 150 721,00 171 243,00 159 106,00 183 880,00 226 813,00
Kapitał własny 72 605,00 79 036,00 85 120,00 92 588,00 107 408,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 107,25 3 107,25 3 107,25 3 107,25 3 107,25
Wartość księgowa na jedną akcję 23,37 25,44 27,39 29,80 34,57
Zysk (strata) na jedną akcję 2,61 2,87 2,76 3,20 5,57
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 206 662,00 256 401,00 174 776,00 183 287,00 213 277,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 585,00 15 868,00 8 858,00 11 917,00 31 890,00
Zysk (strata) brutto 13 057,00 10 566,00 7 587,00 4 167,00 27 485,00
Zysk (strata) netto 8 594,00 7 878,00 3 498,00 1 152,00 21 287,00
Aktywa razem 259 125,00 286 202,00 264 108,00 276 115,00 327 835,00
Kapitał własny 102 350,00 108 806,00 111 138,00 106 438,00 125 354,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 107,25 3 107,25 3 107,25 3 107,25 3 107,25
Wartość księgowa na jedną akcję 32,94 35,02 35,77 34,26 40,34
Zysk (strata) na jedną akcję 2,77 2,54 1,13 0,37 6,85
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
12.11.2012 2013 Beskidzki Dom Maklerski 205 200 12 100 -
12.11.2012 2014 Beskidzki Dom Maklerski 20 700 11 100 -
12.11.2012 2012 Beskidzki Dom Maklerski 219 300 13 200 -
01.11.2012 2011 Beskidzki Dom Maklerski 190 100 11 500 -
01.11.2012 2010 Beskidzki Dom Maklerski 151 200 2 200 -
10.04.2002 2002 zarząd 51 200 W 2002 r. nakłady inwestycyjne wyniosą 9,2 mln zł, na zakup maszyn i urządzeń -będą realizowane ze śr własnych kredytu
10.04.2002 2001 zarząd 59 500 810 W 2001 roku największym polski producent łańcuchów ogniwowych dla górnictwa, przeznaczyła na inwestycje 4 mln zł.
01.04.2000 2000 zarząd 44 000 1 510 -
27.09.1999 1999 zarząd 35 889 7 625 -
06.04.1999 1999 zarząd 48 864 2 412 -