STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KAN (KANIA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 241 244,00 103 943,00 4 917,00 5 414,00 43,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 583,00 -847 301,00 -18 960,00 -3 544,00 -1 583,00
Zysk (strata) brutto -9 319,00 -855 828,00 -19 928,00 -3 470,00 -1 886,00
Zysk (strata) netto -9 900,00 -856 045,00 -19 967,00 -2 633,00 -1 886,00
Aktywa razem 1 187 809,00 349 786,00 335 650,00 327 201,00 298 116,00
Kapitał własny 350 176,00 -505 869,00 -525 836,00 -528 470,00 -533 419,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 125 183,38 125 183,38 125 183,38 125 183,38 125 183,38
Wartość księgowa na jedną akcję 2,80 -4,04 -4,20 -4,22 -4,26
Zysk (strata) na jedną akcję -0,08 -6,84 -0,16 -0,02 -0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'11 IVQ'11 IQ'12 IIQ'12 IIIQ'12
Przychody netto ze sprzedaży 68 733,00 3 538,00 71 774,00 95 946,00 104 814,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 970,00 -639,00 4 090,00 3 488,00 4 849,00
Zysk (strata) brutto 2 916,00 -16 760,00 1 929,00 890,00 1 963,00
Zysk (strata) netto 2 568,00 -14 113,00 1 564,00 66,00 1 731,00
Aktywa razem 0,00 20 731,00 328 229,00 330 564,00 0,00
Kapitał własny 0,00 12 928,00 128 725,00 127 842,00 0,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 756,23 14 756,23 14 756,23 14 756,23 125 183,38
Wartość księgowa na jedną akcję 0,00 0,88 8,72 8,66 0,00
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 -0,96 0,11 0,00 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 037 725,00 1 283 111,00 1 418 869,00 1 161 578,00 355 518,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 63 298,00 79 282,00 93 274,00 117 863,00 -871 388,00
Zysk (strata) brutto 52 061,00 57 956,00 68 706,00 80 108,00 -888 545,00
Zysk (strata) netto 41 424,00 46 176,00 53 218,00 64 404,00 -888 545,00
Aktywa razem 610 272,00 802 765,00 1 043 222,00 1 196 464,00 327 201,00
Kapitał własny 219 819,00 265 995,00 295 671,00 360 076,00 -528 470,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 125 183,38 125 183,38 125 183,38 125 183,38 125 183,38
Wartość księgowa na jedną akcję 1,76 2,13 2,36 2,88 -4,22
Zysk (strata) na jedną akcję 0,33 0,37 0,43 0,51 -7,10
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2007 2008 2009 2010 2011
Przychody netto ze sprzedaży 33 003,00 29 609,00 22 733,00 24 212,00 4 233,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 291,00 2 081,00 409,00 -940,00 -1 065,00
Zysk (strata) brutto 2 252,00 2 123,00 4 950,00 7 787,00 -31 023,00
Zysk (strata) netto 1 780,00 1 648,00 3 834,00 5 866,00 -26 283,00
Aktywa razem 18 465,00 18 651,00 27 691,00 28 161,00 20 731,00
Kapitał własny 12 375,00 14 029,00 21 001,00 22 325,00 12 928,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 427,22 14 756,23 14 756,23 14 756,23 14 756,23
Wartość księgowa na jedną akcję 0,67 0,95 1,42 1,51 0,88
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 0,11 0,26 0,40 -1,78
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
11.09.2012 2013 Trigon 549 700 15 800 -
11.09.2012 2014 Trigon 618 400 23 200 -
11.09.2012 2012 Trigon 396 700 6 500 -
01.09.2012 2010 Trigon 349 800 2 800 -
01.09.2012 2011 Trigon 310 500 5 600 -