STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KAN (KANIA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 276 216,00 293 894,00 292 503,00 298 966,00 241 244,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 189,00 31 754,00 16 515,00 47 404,00 -1 583,00
Zysk (strata) brutto 11 813,00 21 167,00 8 882,00 38 245,00 -9 319,00
Zysk (strata) netto 10 067,00 17 070,00 7 442,00 29 825,00 -9 900,00
Aktywa razem 1 052 974,00 1 118 947,00 1 140 890,00 1 196 464,00 1 187 809,00
Kapitał własny 305 739,00 335 553,00 342 995,00 360 076,00 350 176,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 125 183,38 125 183,38 125 183,38 125 183,38 125 183,38
Wartość księgowa na jedną akcję 2,44 2,68 2,74 2,88 2,80
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,14 0,06 0,24 -0,08
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'11 IVQ'11 IQ'12 IIQ'12 IIIQ'12
Przychody netto ze sprzedaży 68 733,00 3 538,00 71 774,00 95 946,00 104 814,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 970,00 -639,00 4 090,00 3 488,00 4 849,00
Zysk (strata) brutto 2 916,00 -16 760,00 1 929,00 890,00 1 963,00
Zysk (strata) netto 2 568,00 -14 113,00 1 564,00 66,00 1 731,00
Aktywa razem 0,00 20 731,00 328 229,00 330 564,00 0,00
Kapitał własny 0,00 12 928,00 128 725,00 127 842,00 0,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 756,23 14 756,23 14 756,23 14 756,23 125 183,38
Wartość księgowa na jedną akcję 0,00 0,88 8,72 8,66 0,00
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 -0,96 0,11 0,00 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 851 748,00 1 037 725,00 1 283 111,00 1 418 869,00 1 161 578,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 48 422,00 63 298,00 79 282,00 93 274,00 117 863,00
Zysk (strata) brutto 39 634,00 52 061,00 57 956,00 68 706,00 80 108,00
Zysk (strata) netto 31 773,00 41 424,00 46 176,00 53 218,00 64 404,00
Aktywa razem 498 163,00 610 272,00 802 765,00 1 043 222,00 1 196 464,00
Kapitał własny 178 394,00 219 819,00 265 995,00 295 671,00 360 076,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 125 183,38 125 183,38 125 183,38 125 183,38 125 183,38
Wartość księgowa na jedną akcję 1,43 1,76 2,13 2,36 2,88
Zysk (strata) na jedną akcję 0,25 0,33 0,37 0,43 0,51
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2007 2008 2009 2010 2011
Przychody netto ze sprzedaży 33 003,00 29 609,00 22 733,00 24 212,00 4 233,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 291,00 2 081,00 409,00 -940,00 -1 065,00
Zysk (strata) brutto 2 252,00 2 123,00 4 950,00 7 787,00 -31 023,00
Zysk (strata) netto 1 780,00 1 648,00 3 834,00 5 866,00 -26 283,00
Aktywa razem 18 465,00 18 651,00 27 691,00 28 161,00 20 731,00
Kapitał własny 12 375,00 14 029,00 21 001,00 22 325,00 12 928,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 427,22 14 756,23 14 756,23 14 756,23 14 756,23
Wartość księgowa na jedną akcję 0,67 0,95 1,42 1,51 0,88
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 0,11 0,26 0,40 -1,78
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
11.09.2012 2013 Trigon 549 700 15 800 -
11.09.2012 2014 Trigon 618 400 23 200 -
11.09.2012 2012 Trigon 396 700 6 500 -
01.09.2012 2010 Trigon 349 800 2 800 -
01.09.2012 2011 Trigon 310 500 5 600 -