STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IZO (IZOLACJA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 553,00 8 383,00 10 678,00 5 017,00 5 242,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -360,00 651,00 807,00 91,00 -161,00
Zysk (strata) brutto -392,00 597,00 781,00 66,00 -195,00
Zysk (strata) netto -392,00 516,00 642,00 44,00 -195,00
Aktywa razem 16 446,00 19 652,00 20 047,00 18 188,00 18 320,00
Kapitał własny 10 053,00 10 569,00 11 209,00 11 255,00 11 060,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,65 2,78 2,95 2,96 2,91
Zysk (strata) na jedną akcję -0,10 0,14 0,17 0,01 -0,05
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 27 833,00 20 487,00 22 091,00 28 764,00 27 631,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 053,00 254,00 691,00 1 663,00 1 189,00
Zysk (strata) brutto 753,00 123,00 567,00 1 562,00 1 052,00
Zysk (strata) netto 674,00 91,00 448,00 1 202,00 810,00
Aktywa razem 13 387,00 13 998,00 15 149,00 17 310,00 18 188,00
Kapitał własny 8 703,00 8 794,00 9 242,00 10 445,00 11 255,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,29 2,31 2,43 2,75 2,96
Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 0,02 0,12 0,32 0,21
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
22.11.1999 1999 zarząd 16 900 430 -
14.12.1998 1999 zarząd 16 116 203 -