STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CCE (CCENERGY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6,00 136,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -71,00 -2 736,00 -46,00 -31,00 -40,00
Zysk (strata) brutto -110,00 -2 738,00 -46,00 -31,00 -40,00
Zysk (strata) netto -110,00 -56 621,00 -46,00 -31,00 -40,00
Aktywa razem 141 142,00 70 921,00 70 932,00 70 875,00 70 838,00
Kapitał własny 124 472,00 68 644,00 68 598,00 68 567,00 68 527,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 171 400,00 171 400,00 171 400,00 171 400,00 171 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,73 0,40 0,40 0,40 0,40
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,33 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'09 IIQ'09 IIIQ'09 IVQ'09 IQ'10
Przychody netto ze sprzedaży 17 792,00 17 018,00 27 816,00 36 711,00 14 122,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 883,00 -2 847,00 -2 588,00 -441,00 -3 589,00
Zysk (strata) brutto -2 588,00 -2 306,00 -1 058,00 85,00 -3 443,00
Zysk (strata) netto -2 650,00 -1 414,00 -876,00 -38,00 -2 867,00
Aktywa razem 75 403,00 73 897,00 0,00 0,00 48 878,00
Kapitał własny 50 745,00 49 331,00 0,00 0,00 45 552,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 133 500,00 133 500,00 133 500,00 133 500,00 133 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,38 0,37 0,00 0,00 0,34
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,01 -0,01 0,00 -0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 7 795,00 1 103,00 1 053,00 836,00 378,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 108,00 -1 879,00 -394,00 21 048,00 -3 615,00
Zysk (strata) brutto -1 178,00 6 447,00 277,00 13 332,00 -3 656,00
Zysk (strata) netto -1 178,00 6 407,00 277,00 13 332,00 -57 539,00
Aktywa razem 560 322,00 133 761,00 127 484,00 141 379,00 70 921,00
Kapitał własny 558 450,00 123 958,00 111 685,00 126 182,00 68 644,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 954 128,00 171 400,00 171 400,00 171 400,00 171 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,59 0,72 0,65 0,74 0,40
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 0,04 0,00 0,08 -0,34
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody netto ze sprzedaży 107 128,00 123 100,00 139 371,00 104 383,00 99 337,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 135,00 -1 642,00 1 533,00 -5 308,00 -8 761,00
Zysk (strata) brutto -3 137,00 -2 110,00 2 121,00 -4 312,00 -5 868,00
Zysk (strata) netto -3 122,00 -2 524,00 1 635,00 -3 875,00 -4 978,00
Aktywa razem 35 509,00 42 639,00 60 100,00 0,00 0,00
Kapitał własny 927,00 17 255,00 19 985,00 0,00 0,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 375,00 13 375,00 33 375,00 133 500,00 133 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,07 1,29 0,60 0,00 0,00
Zysk (strata) na jedną akcję -0,23 -0,19 0,05 -0,03 -0,04
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
16.10.2000 2000 zarząd 111 067 108 -
04.02.2000 2000 zarząd 165 754 GK
04.02.2000 2000 zarząd 118 735 -
14.10.1999 1999 zarząd 103 954 7 335 GK
14.10.1999 1999 zarząd 83 560 4 564 -
24.04.1998 1999 zarząd 160 000 6 700 GK
24.04.1998 1999 zarząd 112 000 4 900 -