STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OUT (OUTDOORZY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 008,00 1 566,00 2 795,00 1 970,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 257,00 10,00 263,00 35,00 0,00
Zysk (strata) brutto 232,00 -3,00 250,00 23,00 0,00
Zysk (strata) netto 182,00 -3,00 195,00 15,00 0,00
Aktywa razem 3 763,00 2 601,00 3 043,00 2 969,00 3 162,00
Kapitał własny 1 686,00 1 683,00 1 773,00 1 788,00 1 767,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 353,00 5 466,00 5 817,00 7 344,00 7 225,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19,00 112,00 105,00 244,00 212,00
Zysk (strata) brutto 6,00 88,00 76,00 184,00 197,00
Zysk (strata) netto -2,00 61,00 49,00 137,00 148,00
Aktywa razem 1 366,00 1 540,00 2 193,00 2 648,00 3 763,00
Kapitał własny 744,00 805,00 1 401,00 1 538,00 1 686,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,07 0,08 0,13 0,15 0,16
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01