STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLW (PLAYWAY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 9 951,00 19 644,00 22 803,00 15 293,00 18 346,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 654,00 12 868,00 16 006,00 10 710,00 13 777,00
Zysk (strata) brutto 6 091,00 28 256,00 17 535,00 11 944,00 18 616,00
Zysk (strata) netto 5 397,00 26 218,00 12 645,00 16 583,00 17 258,00
Aktywa razem 75 636,00 105 477,00 102 114,00 112 402,00 130 983,00
Kapitał własny 70 332,00 96 550,00 92 762,00 109 818,00 127 076,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję 10,66 14,63 14,06 16,64 19,25
Zysk (strata) na jedną akcję 0,82 3,97 1,92 2,51 2,62
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 22 341,00 32 884,00 36 977,00 38 729,00 35 076,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 403,00 23 304,00 25 972,00 20 809,00 23 303,00
Zysk (strata) brutto 15 705,00 23 199,00 34 885,00 35 301,00 26 551,00
Zysk (strata) netto 11 594,00 16 537,00 26 214,00 32 549,00 21 168,00
Aktywa razem 142 285,00 161 907,00 174 864,00 211 813,00 237 658,00
Kapitał własny 111 498,00 128 287,00 138 594,00 175 010,00 197 807,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję 16,89 19,44 21,00 26,52 29,97
Zysk (strata) na jedną akcję 1,76 2,51 3,97 4,93 3,21
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 11 397,00 13 040,00 32 147,00 34 928,00 67 690,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 392,00 6 677,00 19 614,00 18 293,00 44 238,00
Zysk (strata) brutto 7 500,00 6 915,00 18 987,00 20 926,00 63 826,00
Zysk (strata) netto 6 020,00 6 109,00 15 758,00 16 371,00 60 843,00
Aktywa razem 13 599,00 49 661,00 65 635,00 69 720,00 112 402,00
Kapitał własny 12 903,00 48 514,00 64 272,00 64 935,00 109 818,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 000,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,15 7,35 9,74 9,84 16,64
Zysk (strata) na jedną akcję 1,00 0,93 2,39 2,48 9,22
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 13 328,00 16 105,00 43 762,00 78 671,00 130 932,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 327,00 6 047,00 21 474,00 49 901,00 82 490,00
Zysk (strata) brutto 7 407,00 6 221,00 20 655,00 66 901,00 109 090,00
Zysk (strata) netto 5 956,00 5 651,00 15 772,00 47 020,00 86 894,00
Aktywa razem 16 713,00 52 793,00 76 726,00 121 808,00 211 813,00
Kapitał własny 13 726,00 48 189,00 64 695,00 97 390,00 175 010,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 000,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,29 7,30 9,80 14,76 26,52
Zysk (strata) na jedną akcję 0,99 0,86 2,39 7,12 13,17