STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLW (PLAYWAY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 8 161,00 6 068,00 13 640,00 9 951,00 19 644,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 196,00 2 539,00 8 995,00 4 654,00 12 868,00
Zysk (strata) brutto 6 851,00 2 897,00 8 759,00 6 091,00 28 256,00
Zysk (strata) netto 5 874,00 2 356,00 5 992,00 5 397,00 26 218,00
Aktywa razem 74 202,00 61 180,00 69 720,00 75 636,00 105 477,00
Kapitał własny 56 584,00 58 943,00 64 935,00 70 332,00 96 550,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,57 8,93 9,84 10,66 14,63
Zysk (strata) na jedną akcję 0,89 0,36 0,91 0,82 3,97
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 26 262,00 20 245,00 20 228,00 22 341,00 32 884,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 747,00 11 816,00 14 177,00 12 403,00 23 304,00
Zysk (strata) brutto 21 084,00 11 723,00 14 975,00 15 705,00 23 199,00
Zysk (strata) netto 15 546,00 6 889,00 9 778,00 11 594,00 16 537,00
Aktywa razem 112 591,00 105 876,00 121 808,00 142 285,00 161 907,00
Kapitał własny 79 333,00 86 395,00 97 391,00 111 498,00 128 287,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję 12,02 13,09 14,76 16,89 19,44
Zysk (strata) na jedną akcję 2,36 1,04 1,48 1,76 2,51
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - 11 397,00 13 040,00 32 147,00 34 928,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 7 392,00 6 677,00 19 614,00 18 294,00
Zysk (strata) brutto - 7 500,00 6 915,00 18 987,00 20 927,00
Zysk (strata) netto - 6 020,00 6 109,00 15 758,00 16 371,00
Aktywa razem - 13 599,00 49 661,00 65 635,00 69 720,00
Kapitał własny - 12 903,00 48 514,00 64 272,00 64 935,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 6 000,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 2,15 7,35 9,74 9,84
Zysk (strata) na jedną akcję - 1,00 0,93 2,39 2,48
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 7 597,00 13 328,00 16 105,00 43 762,00 78 671,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 582,00 7 327,00 6 047,00 21 474,00 49 901,00
Zysk (strata) brutto 3 651,00 7 407,00 6 221,00 20 655,00 66 901,00
Zysk (strata) netto 3 040,00 5 956,00 5 651,00 15 772,00 47 020,00
Aktywa razem 9 258,00 16 713,00 52 793,00 76 726,00 121 808,00
Kapitał własny 7 045,00 13 726,00 48 189,00 64 695,00 97 391,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 000,00 6 000,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,17 2,29 7,30 9,80 14,76
Zysk (strata) na jedną akcję 0,51 0,99 0,86 2,39 7,12