STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLW (PLAYWAY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 7 058,00 8 161,00 6 068,00 13 640,00 9 951,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 561,00 4 197,00 2 539,00 8 995,00 4 654,00
Zysk (strata) brutto 2 417,00 6 851,00 2 897,00 8 759,00 6 091,00
Zysk (strata) netto 2 146,00 5 874,00 2 356,00 5 992,00 5 397,00
Aktywa razem 67 744,00 74 202,00 61 180,00 69 720,00 75 636,00
Kapitał własny 66 418,00 56 584,00 58 943,00 64 935,00 70 332,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję 10,06 8,57 8,93 9,84 10,66
Zysk (strata) na jedną akcję 0,33 0,89 0,36 0,91 0,82
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 11 938,00 26 262,00 20 245,00 20 228,00 22 341,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 162,00 18 747,00 11 816,00 14 177,00 12 403,00
Zysk (strata) brutto 19 001,00 21 084,00 11 723,00 14 975,00 15 705,00
Zysk (strata) netto 14 807,00 15 546,00 6 889,00 9 778,00 11 594,00
Aktywa razem 92 194,00 112 591,00 105 876,00 121 808,00 142 285,00
Kapitał własny 78 687,00 79 333,00 86 395,00 97 391,00 111 498,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję 11,92 12,02 13,09 14,76 16,89
Zysk (strata) na jedną akcję 2,24 2,36 1,04 1,48 1,76
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - 11 397,00 13 040,00 32 147,00 34 928,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 7 392,00 6 677,00 19 614,00 18 294,00
Zysk (strata) brutto - 7 500,00 6 915,00 18 987,00 20 927,00
Zysk (strata) netto - 6 020,00 6 109,00 15 758,00 16 371,00
Aktywa razem - 13 599,00 49 661,00 65 635,00 69 720,00
Kapitał własny - 12 903,00 48 514,00 64 272,00 64 935,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 6 000,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 2,15 7,35 9,74 9,84
Zysk (strata) na jedną akcję - 1,00 0,93 2,39 2,48
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 7 597,00 13 328,00 16 105,00 43 762,00 78 671,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 582,00 7 327,00 6 047,00 21 474,00 49 901,00
Zysk (strata) brutto 3 651,00 7 407,00 6 221,00 20 655,00 66 901,00
Zysk (strata) netto 3 040,00 5 956,00 5 651,00 15 772,00 47 020,00
Aktywa razem 9 258,00 16 713,00 52 793,00 76 726,00 121 808,00
Kapitał własny 7 045,00 13 726,00 48 189,00 64 695,00 97 391,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 000,00 6 000,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,17 2,29 7,30 9,80 14,76
Zysk (strata) na jedną akcję 0,51 0,99 0,86 2,39 7,12