STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ART (ARTIFEX)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 7 464,00 3 828,00 4 067,00 3 996,00 4 105,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 878,00 310,00 -17 447,00 287,00 1 049,00
Zysk (strata) brutto 1 742,00 226,00 -17 492,00 355,00 1 571,00
Zysk (strata) netto 1 577,00 277,00 -14 266,00 265,00 1 363,00
Aktywa razem 41 588,00 51 365,00 37 103,00 40 749,00 42 809,00
Kapitał własny 37 718,00 48 073,00 33 807,00 34 072,00 35 435,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 500,00 11 897,00 11 897,00 11 897,00 11 897,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,59 4,04 2,84 2,86 2,98
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,02 -1,20 0,02 0,12
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 7 456,00 3 822,00 4 061,00 4 003,00 4 110,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 579,00 378,00 -16 637,00 565,00 1 029,00
Zysk (strata) brutto 1 440,00 291,00 -16 682,00 629,00 884,00
Zysk (strata) netto 1 238,00 320,00 -13 384,00 496,00 680,00
Aktywa razem 42 497,00 52 327,00 38 941,00 43 040,00 43 269,00
Kapitał własny 37 846,00 48 244,00 34 861,00 35 356,00 36 037,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 500,00 11 897,00 11 897,00 11 897,00 11 897,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,60 4,06 2,93 2,97 3,03
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 0,03 -1,13 0,04 0,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - 17 504,00 22 720,00 20 547,00 20 146,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 9 953,00 7 761,00 -5 969,00 -14 463,00
Zysk (strata) brutto - 9 611,00 7 591,00 -5 465,00 -14 757,00
Zysk (strata) netto - 7 829,00 6 081,00 -4 518,00 -12 036,00
Aktywa razem - 26 504,00 44 095,00 38 728,00 37 103,00
Kapitał własny - 23 451,00 40 283,00 35 765,00 33 807,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 1 000 000,00 10 500,00 10 500,00 11 897,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 0,02 3,84 3,41 2,84
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,01 0,58 -0,43 -1,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 16 725,00 17 480,00 22 696,00 20 521,00 20 120,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 593,00 9 455,00 7 472,00 -4 801,00 -12 895,00
Zysk (strata) brutto 7 113,00 8 908,00 7 295,00 -4 308,00 -13 197,00
Zysk (strata) netto 5 689,00 7 044,00 5 587,00 -3 589,00 -10 475,00
Aktywa razem 18 212,00 26 368,00 42 972,00 38 981,00 38 941,00
Kapitał własny 15 703,00 22 508,00 38 847,00 35 258,00 34 861,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 000 000,00 1 000 000,00 10 500,00 10 500,00 11 897,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,02 0,02 3,70 3,36 2,93
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,01 0,53 -0,34 -0,88