STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ART (ARTIFEX)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 3 996,00 4 105,00 4 075,00 4 478,00 5 630,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 287,00 1 049,00 762,00 -17 743,00 1 811,00
Zysk (strata) brutto 355,00 1 571,00 1 003,00 -17 977,00 1 711,00
Zysk (strata) netto 265,00 1 363,00 819,00 -16 337,00 1 404,00
Aktywa razem 40 749,00 42 809,00 43 769,00 27 964,00 29 437,00
Kapitał własny 34 072,00 35 435,00 36 254,00 19 917,00 21 321,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 897,00 11 897,00 11 897,00 11 897,00 11 897,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,86 2,98 3,05 1,67 1,79
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,12 0,07 -1,37 0,12
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 4 003,00 4 110,00 4 069,00 4 472,00 5 622,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 565,00 1 029,00 685,00 -16 634,00 1 832,00
Zysk (strata) brutto 629,00 884,00 925,00 -16 868,00 1 731,00
Zysk (strata) netto 496,00 680,00 843,00 -15 718,00 1 407,00
Aktywa razem 43 040,00 43 269,00 43 950,00 27 912,00 29 495,00
Kapitał własny 35 356,00 36 037,00 36 880,00 21 162,00 22 569,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 897,00 11 897,00 11 897,00 11 897,00 11 897,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,97 3,03 3,10 1,78 1,90
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,06 0,07 -1,32 0,12
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 17 504,00 22 720,00 20 547,00 20 146,00 16 653,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 953,00 7 761,00 -5 969,00 -14 463,00 -15 645,00
Zysk (strata) brutto 9 611,00 7 591,00 -5 465,00 -14 757,00 -15 047,00
Zysk (strata) netto 7 829,00 6 081,00 -4 518,00 -12 036,00 -13 890,00
Aktywa razem 26 504,00 44 095,00 38 728,00 37 103,00 27 964,00
Kapitał własny 23 451,00 40 283,00 35 765,00 33 807,00 19 917,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 000 000,00 10 500,00 10 500,00 11 897,00 11 897,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,02 3,84 3,41 2,84 1,67
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,58 -0,43 -1,01 -1,17
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 17 480,00 22 696,00 20 521,00 20 120,00 16 654,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 455,00 7 472,00 -4 801,00 -12 895,00 -14 355,00
Zysk (strata) brutto 8 908,00 7 295,00 -4 308,00 -13 197,00 -14 430,00
Zysk (strata) netto 7 044,00 5 587,00 -3 589,00 -10 475,00 -13 699,00
Aktywa razem 26 368,00 42 972,00 38 981,00 38 941,00 27 912,00
Kapitał własny 22 508,00 38 847,00 35 258,00 34 861,00 21 162,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 000 000,00 10 500,00 10 500,00 11 897,00 11 897,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,02 3,70 3,36 2,93 1,78
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,53 -0,34 -0,88 -1,15