STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MBW (MBWS)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'16 IVQ'16 IIQ'17 IVQ'17 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 469 577,00 474 359,00 462 775,00 423 326,00 360 076,00
Kapitał własny 211 234,00 238 526,00 233 775,00 163 875,00 103 347,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 560,62 3 560,62 3 560,62 3 560,62 28 338,65
Wartość księgowa na jedną akcję 59,33 66,99 65,66 46,02 3,65
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 716 529,00 451 050,00 431 286,00 414 742,00 388 905,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -13 959,00 5 093,00 11 122,00 -26 831,00 -37 891,00
Zysk (strata) brutto -18 183,00 -959,00 -4 339,00 -67 435,00 -56 173,00
Zysk (strata) netto -19 126,00 6 931,00 6 751,00 -67 397,00 -61 999,00
Aktywa razem 495 272,00 477 366,00 474 359,00 423 326,00 360 076,00
Kapitał własny 188 817,00 204 333,00 238 526,00 163 875,00 103 347,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 560,62 3 560,62 3 560,62 3 560,62 28 338,65
Wartość księgowa na jedną akcję 53,03 57,39 66,99 46,02 3,65
Zysk (strata) na jedną akcję -5,37 1,95 1,90 -18,93 -2,19