STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MBW (MBWS)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'16 IIQ'17 IVQ'17 IVQ'18 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 474 359,00 462 775,00 423 326,00 360 076,00 324 396,00
Kapitał własny 238 526,00 233 775,00 163 875,00 103 347,00 93 737,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 560,62 3 560,62 3 560,62 28 338,65 28 338,65
Wartość księgowa na jedną akcję 66,99 65,66 46,02 3,65 3,31
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 451 050,00 431 286,00 414 742,00 280 753,00 275 486,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 093,00 11 122,00 -26 831,00 -35 867,00 -28 366,00
Zysk (strata) brutto -959,00 -4 339,00 -67 435,00 -53 442,00 -58 114,00
Zysk (strata) netto 6 931,00 6 751,00 -67 397,00 -61 904,00 -65 926,00
Aktywa razem 477 366,00 474 359,00 423 326,00 360 076,00 324 396,00
Kapitał własny 204 333,00 238 526,00 163 875,00 103 347,00 93 737,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 560,62 3 560,62 3 560,62 28 338,65 28 338,65
Wartość księgowa na jedną akcję 57,39 66,99 46,02 3,65 3,31
Zysk (strata) na jedną akcję 1,95 1,90 -18,93 -2,18 -2,33