STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATG (ATMGRUPA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 27 498,00 43 484,00 42 570,00 38 712,00 44 006,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 883,00 6 001,00 4 701,00 9 824,00 7 499,00
Zysk (strata) brutto 2 850,00 6 026,00 4 659,00 9 792,00 7 443,00
Zysk (strata) netto 2 298,00 4 330,00 3 755,00 9 352,00 6 008,00
Aktywa razem 239 908,00 243 158,00 252 961,00 239 543,00 253 396,00
Kapitał własny 204 825,00 209 155,00 212 910,00 202 873,00 208 881,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 84 300,00 84 300,00 84 300,00 84 300,00 84 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,43 2,48 2,53 2,41 2,48
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,05 0,05 0,11 0,07
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 49 204,00 71 585,00 55 205,00 61 613,00 72 671,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 602,00 13 019,00 8 686,00 6 837,00 14 653,00
Zysk (strata) brutto 6 266,00 13 353,00 8 648,00 11 527,00 14 356,00
Zysk (strata) netto 5 244,00 11 042,00 7 485,00 9 978,00 11 167,00
Aktywa razem 333 720,00 346 780,00 358 078,00 345 501,00 363 441,00
Kapitał własny 235 286,00 246 323,00 252 914,00 243 169,00 254 345,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 84 300,00 84 300,00 84 300,00 84 300,00 84 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,79 2,92 3,00 2,89 3,02
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,13 0,09 0,12 0,13
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 78 102,00 97 234,00 128 024,00 137 548,00 136 395,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 548,00 20 323,00 18 924,00 16 907,00 19 584,00
Zysk (strata) brutto 9 797,00 20 168,00 18 844,00 16 979,00 19 639,00
Zysk (strata) netto 12 917,00 18 023,00 16 662,00 14 488,00 16 315,00
Aktywa razem 253 099,00 261 533,00 262 850,00 250 366,00 243 158,00
Kapitał własny 214 064,00 218 599,00 215 035,00 211 473,00 209 155,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 84 300,00 84 300,00 84 300,00 84 300,00 84 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,54 2,59 2,55 2,51 2,48
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,21 0,20 0,17 0,19
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 152 823,00 174 095,00 173 282,00 224 799,00 224 368,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 939,00 22 318,00 23 204,00 32 356,00 30 644,00
Zysk (strata) brutto 12 128,00 24 327,00 26 779,00 34 453,00 33 317,00
Zysk (strata) netto 14 493,00 19 700,00 22 772,00 28 152,00 27 798,00
Aktywa razem 316 164,00 333 661,00 331 183,00 324 849,00 346 780,00
Kapitał własny 219 610,00 225 801,00 227 056,00 237 158,00 246 323,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 84 300,00 84 300,00 84 300,00 84 300,00 84 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,61 2,68 2,69 2,81 2,92
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 0,23 0,27 0,33 0,33
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
11.06.2014 2016 DM BDM S.A. 173 800 18 500 -
11.06.2014 2015 DM BDM S.A. 166 300 17 500 -
11.06.2014 2014 DM BDM S.A. 145 700 15 200 -
11.03.2014 2015 DM BDM S.A. 168 400 15 500 -
11.03.2014 2014 DM BDM S.A. 146 300 11 600 -
11.03.2014 2016 DM BDM S.A. 178 600 18 100 -
21.10.2013 2014 DM BDM S.A. 139 800 7 800 -
21.10.2013 2013 DM BDM S.A. 108 000 3 500 -
26.08.2013 2014 DM BDM S.A. 123 800 4 500 -
26.08.2013 2013 DM BDM S.A. 104 700 1 600 -