STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATG (ATMGRUPA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 42 436,00 38 712,00 44 006,00 36 590,00 38 116,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 701,00 9 824,00 7 499,00 3 467,00 1 840,00
Zysk (strata) brutto 4 659,00 9 792,00 7 443,00 3 549,00 1 858,00
Zysk (strata) netto 3 755,00 9 352,00 6 008,00 2 826,00 1 259,00
Aktywa razem 252 961,00 239 543,00 253 396,00 255 834,00 252 056,00
Kapitał własny 212 910,00 202 873,00 208 881,00 211 707,00 212 966,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 84 300,00 84 300,00 84 300,00 84 300,00 84 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,53 2,41 2,48 2,51 2,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,11 0,07 0,03 0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 55 071,00 61 613,00 72 671,00 59 548,00 50 686,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 686,00 6 837,00 14 653,00 4 717,00 3 445,00
Zysk (strata) brutto 8 648,00 11 527,00 14 356,00 2 464,00 5 291,00
Zysk (strata) netto 7 485,00 9 978,00 11 167,00 1 511,00 4 595,00
Aktywa razem 358 078,00 345 501,00 363 441,00 357 602,00 365 500,00
Kapitał własny 252 914,00 243 169,00 254 345,00 256 152,00 260 798,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 84 300,00 84 300,00 84 300,00 84 300,00 84 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,00 2,89 3,02 3,04 3,09
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,12 0,13 0,02 0,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 97 234,00 128 024,00 137 548,00 135 832,00 161 878,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 323,00 18 924,00 16 907,00 19 584,00 25 491,00
Zysk (strata) brutto 20 168,00 18 844,00 16 979,00 19 639,00 25 443,00
Zysk (strata) netto 18 023,00 16 662,00 14 488,00 16 315,00 21 941,00
Aktywa razem 261 533,00 262 850,00 250 366,00 243 158,00 255 834,00
Kapitał własny 218 599,00 215 035,00 211 473,00 209 155,00 211 707,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 84 300,00 84 300,00 84 300,00 84 300,00 84 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,59 2,55 2,51 2,48 2,51
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 0,20 0,17 0,19 0,26
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 174 095,00 173 282,00 224 799,00 223 805,00 249 037,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 318,00 23 204,00 32 356,00 30 644,00 34 893,00
Zysk (strata) brutto 24 327,00 26 779,00 34 453,00 33 317,00 36 995,00
Zysk (strata) netto 19 700,00 22 772,00 28 152,00 27 798,00 30 141,00
Aktywa razem 333 661,00 331 183,00 324 849,00 346 780,00 357 602,00
Kapitał własny 225 801,00 227 056,00 237 158,00 246 323,00 256 152,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 84 300,00 84 300,00 84 300,00 84 300,00 84 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,68 2,69 2,81 2,92 3,04
Zysk (strata) na jedną akcję 0,23 0,27 0,33 0,33 0,36
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
11.06.2014 2016 DM BDM S.A. 173 800 18 500 -
11.06.2014 2015 DM BDM S.A. 166 300 17 500 -
11.06.2014 2014 DM BDM S.A. 145 700 15 200 -
11.03.2014 2015 DM BDM S.A. 168 400 15 500 -
11.03.2014 2014 DM BDM S.A. 146 300 11 600 -
11.03.2014 2016 DM BDM S.A. 178 600 18 100 -
21.10.2013 2014 DM BDM S.A. 139 800 7 800 -
21.10.2013 2013 DM BDM S.A. 108 000 3 500 -
26.08.2013 2014 DM BDM S.A. 123 800 4 500 -
26.08.2013 2013 DM BDM S.A. 104 700 1 600 -