STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SGN (SYGNITY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 63 599,00 22 050,00 57 667,00 51 739,00 49 517,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 276,00 -439,00 9 095,00 8 578,00 5 873,00
Zysk (strata) brutto -8 577,00 -26 639,00 11 165,00 5 704,00 5 176,00
Zysk (strata) netto -7 989,00 -20 445,00 10 713,00 4 483,00 4 018,00
Aktywa razem 454 591,00 348 033,00 343 619,00 331 919,00 319 819,00
Kapitał własny 66 538,00 55 705,00 83 187,00 87 670,00 91 688,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 886,24 15 589,95 23 089,95 23 089,95 23 089,95
Wartość księgowa na jedną akcję 5,60 3,57 3,60 3,80 3,97
Zysk (strata) na jedną akcję -0,67 -1,31 0,46 0,19 0,17
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 68 706,00 48 314,00 65 467,00 59 479,00 56 935,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 325,00 -13 507,00 10 123,00 8 032,00 6 480,00
Zysk (strata) brutto -5 618,00 -15 757,00 12 996,00 4 605,00 5 774,00
Zysk (strata) netto -5 016,00 -9 594,00 10 882,00 4 387,00 4 550,00
Aktywa razem 415 419,00 341 006,00 336 751,00 315 991,00 304 704,00
Kapitał własny 32 968,00 33 094,00 60 745,00 65 073,00 69 646,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 886,24 15 589,95 23 089,95 23 089,95 23 089,95
Wartość księgowa na jedną akcję 2,77 2,12 2,63 2,82 3,02
Zysk (strata) na jedną akcję -0,42 -0,62 0,47 0,19 0,20
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 469 313,00 408 522,00 373 376,00 281 152,00 243 672,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 995,00 3 880,00 -23 431,00 -127 740,00 19 061,00
Zysk (strata) brutto 18 300,00 -290,00 -27 220,00 -133 658,00 -9 296,00
Zysk (strata) netto 12 475,00 -3 990,00 -29 398,00 -126 623,00 -7 762,00
Aktywa razem 460 346,00 446 586,00 477 553,00 411 323,00 348 033,00
Kapitał własny 251 943,00 247 584,00 180 568,00 53 855,00 55 705,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 886,24 11 886,24 11 886,24 11 886,24 15 589,95
Wartość księgowa na jedną akcję 21,20 20,83 15,19 4,53 3,57
Zysk (strata) na jedną akcję 1,05 -0,34 -2,47 -10,65 -0,50
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 500 897,00 429 305,00 399 007,00 322 264,00 288 295,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 933,00 3 946,00 -19 152,00 -124 928,00 -7 336,00
Zysk (strata) brutto 18 480,00 -571,00 -23 212,00 -128 887,00 -11 687,00
Zysk (strata) netto 12 967,00 -4 184,00 -26 687,00 -123 350,00 -11 250,00
Aktywa razem 443 676,00 420 974,00 446 187,00 388 079,00 341 006,00
Kapitał własny 227 552,00 222 368,00 158 088,00 34 751,00 33 094,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 886,24 11 886,24 11 886,24 11 886,24 15 589,95
Wartość księgowa na jedną akcję 19,14 18,71 13,30 2,92 2,12
Zysk (strata) na jedną akcję 1,09 -0,35 -2,25 -10,38 -0,72
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
28.03.2012 2012 Espirito Santo Research 600 000 18 000 -
22.02.2012 2012 DI BRE Bank S.A. 611 800 17 200 -
22.02.2012 2013 DI BRE Bank S.A. 696 100 27 000 -
22.02.2012 2011 DI BRE Bank S.A. 566 000 8 200 -
20.05.2011 2012 DI BRE Bank S.A. 632 000 21 800 -
20.05.2011 2011 DI BRE Bank S.A. 552 000 4 700 -
20.05.2011 2010 DI BRE Bank S.A. 524 000 -42 800 -
06.08.2007 2007 Erste Bank Sparkassen 1 350 000 -44 300 -
27.03.2007 2007 BM BPH 1 340 000 26 400 PO FUZJI Z EMAKSEM
29.01.2007 2009 DM PKO BP 926 100 57 090 -