STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SGN (SYGNITY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 57 667,00 51 739,00 49 517,00 48 798,00 55 799,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 095,00 8 578,00 5 873,00 1 582,00 10 106,00
Zysk (strata) brutto 11 165,00 5 704,00 5 176,00 -7 791,00 9 336,00
Zysk (strata) netto 10 713,00 4 483,00 4 018,00 -4 829,00 6 751,00
Aktywa razem 343 619,00 331 919,00 319 819,00 287 747,00 316 897,00
Kapitał własny 83 187,00 87 670,00 91 688,00 86 859,00 92 931,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 089,95 23 089,95 23 089,95 23 089,95 22 759,95
Wartość księgowa na jedną akcję 3,60 3,80 3,97 3,76 4,08
Zysk (strata) na jedną akcję 0,46 0,19 0,17 -0,21 0,30
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 63 978,00 60 968,00 56 935,00 52 750,00 63 760,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 898,00 8 257,00 6 480,00 4 733,00 11 544,00
Zysk (strata) brutto 12 771,00 4 830,00 5 774,00 -4 693,00 10 766,00
Zysk (strata) netto 10 882,00 4 387,00 4 550,00 -3 888,00 9 331,00
Aktywa razem 336 751,00 315 991,00 304 704,00 272 943,00 307 890,00
Kapitał własny 60 745,00 65 073,00 69 646,00 65 757,00 74 439,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 089,95 23 089,95 23 089,95 23 089,95 22 759,95
Wartość księgowa na jedną akcję 2,63 2,82 3,02 2,85 3,27
Zysk (strata) na jedną akcję 0,47 0,19 0,20 -0,17 0,41
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 408 522,00 373 376,00 281 152,00 243 672,00 207 721,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 880,00 -23 431,00 -127 740,00 19 061,00 25 128,00
Zysk (strata) brutto -290,00 -27 220,00 -133 658,00 -9 296,00 14 254,00
Zysk (strata) netto -3 990,00 -29 398,00 -126 623,00 -7 762,00 14 385,00
Aktywa razem 446 586,00 477 553,00 411 323,00 348 033,00 287 747,00
Kapitał własny 247 584,00 180 568,00 53 855,00 55 705,00 86 859,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 886,24 11 886,24 11 886,24 15 589,95 23 089,95
Wartość księgowa na jedną akcję 20,83 15,19 4,53 3,57 3,76
Zysk (strata) na jedną akcję -0,34 -2,47 -10,65 -0,50 0,62
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 429 305,00 399 007,00 322 264,00 258 094,00 234 631,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 946,00 -19 152,00 -124 928,00 3 386,00 29 368,00
Zysk (strata) brutto -571,00 -23 212,00 -128 887,00 -789,00 18 682,00
Zysk (strata) netto -4 184,00 -26 687,00 -123 350,00 -11 250,00 15 931,00
Aktywa razem 420 974,00 446 187,00 388 079,00 341 006,00 272 943,00
Kapitał własny 222 368,00 158 088,00 34 751,00 33 094,00 65 757,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 886,24 11 886,24 11 886,24 15 589,95 23 089,95
Wartość księgowa na jedną akcję 18,71 13,30 2,92 2,12 2,85
Zysk (strata) na jedną akcję -0,35 -2,25 -10,38 -0,72 0,69
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
28.03.2012 2012 Espirito Santo Research 600 000 18 000 -
22.02.2012 2012 DI BRE Bank S.A. 611 800 17 200 -
22.02.2012 2013 DI BRE Bank S.A. 696 100 27 000 -
22.02.2012 2011 DI BRE Bank S.A. 566 000 8 200 -
20.05.2011 2012 DI BRE Bank S.A. 632 000 21 800 -
20.05.2011 2011 DI BRE Bank S.A. 552 000 4 700 -
20.05.2011 2010 DI BRE Bank S.A. 524 000 -42 800 -
06.08.2007 2007 Erste Bank Sparkassen 1 350 000 -44 300 -
27.03.2007 2007 BM BPH 1 340 000 26 400 PO FUZJI Z EMAKSEM
29.01.2007 2009 DM PKO BP 926 100 57 090 -