STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TXM


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 80 194,00 83 293,00 103 581,00 56 564,00 56 628,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 414,00 -11 419,00 -33 045,00 -13 548,00 -10 101,00
Zysk (strata) brutto -659,00 -12 563,00 -35 670,00 -16 108,00 -13 570,00
Zysk (strata) netto -1 751,00 -12 547,00 -40 944,00 -16 483,00 -17 285,00
Aktywa razem 158 228,00 178 768,00 143 352,00 171 595,00 161 692,00
Kapitał własny 11 282,00 17 639,00 -24 332,00 -40 815,00 -58 100,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 440,00 38 890,00 38 890,00 38 890,00 38 890,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,34 0,45 -0,63 -1,05 -1,49
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 -0,32 -1,05 -0,42 -0,44
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 80 194,00 83 293,00 103 817,00 56 715,00 56 782,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 122,00 -11 127,00 -29 439,00 -12 968,00 -10 899,00
Zysk (strata) brutto -990,00 -12 233,00 -31 520,00 -15 645,00 -13 641,00
Zysk (strata) netto -1 226,00 -12 270,00 -36 784,00 -20 135,00 -18 710,00
Aktywa razem 164 967,00 184 958,00 153 721,00 180 755,00 168 127,00
Kapitał własny 15 403,00 21 893,00 -15 850,00 -35 946,00 -54 570,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 440,00 38 890,00 38 890,00 38 890,00 38 890,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,46 0,56 -0,41 -0,92 -1,40
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 -0,32 -0,95 -0,52 -0,48
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 275 760,00 314 806,00 377 695,00 384 370,00 353 268,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 125,00 20 985,00 16 179,00 -36 042,00 -58 628,00
Zysk (strata) brutto 19 855,00 19 884,00 15 284,00 -37 450,00 -63 638,00
Zysk (strata) netto 26 083,00 16 135,00 12 783,00 -38 801,00 -68 619,00
Aktywa razem 95 464,00 112 345,00 175 423,00 173 785,00 143 352,00
Kapitał własny 31 528,00 41 664,00 65 210,00 26 410,00 -24 332,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 440,00 29 440,00 29 440,00 33 440,00 38 890,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,07 1,42 2,22 0,79 -0,63
Zysk (strata) na jedną akcję 0,89 0,55 0,43 -1,16 -1,76
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 377 826,00 384 577,00 353 503,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 16 570,00 -30 509,00 -53 689,00
Zysk (strata) brutto - - 15 760,00 -34 302,00 -58 140,00
Zysk (strata) netto - - 13 002,00 -36 623,00 -63 323,00
Aktywa razem - - 176 868,00 178 743,00 153 721,00
Kapitał własny - - 65 731,00 29 555,00 -15 850,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 29 440,00 33 440,00 38 890,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - 2,23 0,88 -0,41
Zysk (strata) na jedną akcję - - 0,44 -1,10 -1,63
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
08.06.2017 2018 DM mBank 522 700 15 800 -
08.06.2017 2019 DM mBank 573 900 18 100 -
08.06.2017 2017 DM mBank 429 200 3 100 -
01.06.2017 2015 DM mBank 314 800 16 100 -
01.06.2017 2016 DM mBank 379 000 13 000 -