STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RAF (RAFAMET)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 19 788,00 25 364,00 15 421,00 14 529,00 20 485,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 244,00 1 290,00 732,00 -1 269,00 731,00
Zysk (strata) brutto -1,00 1 281,00 410,00 -1 485,00 323,00
Zysk (strata) netto -5,00 1 055,00 207,00 -1 307,00 220,00
Aktywa razem 183 045,00 171 646,00 171 301,00 177 855,00 175 471,00
Kapitał własny 90 049,00 90 969,00 91 176,00 89 872,00 90 092,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 318,70 4 318,70 4 318,70 4 318,70 4 318,70
Wartość księgowa na jedną akcję 20,85 21,06 21,11 20,81 20,86
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 0,24 0,05 -0,30 0,05
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 26 979,00 34 332,00 24 403,00 22 857,00 26 647,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 573,00 2 121,00 1 013,00 -1 207,00 1 034,00
Zysk (strata) brutto 61,00 1 913,00 382,00 -1 692,00 412,00
Zysk (strata) netto 79,00 1 597,00 194,00 -1 510,00 290,00
Aktywa razem 213 292,00 202 208,00 203 196,00 207 950,00 205 299,00
Kapitał własny 92 716,00 94 113,00 94 307,00 92 800,00 93 090,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 318,70 4 318,70 4 318,70 4 318,70 4 318,70
Wartość księgowa na jedną akcję 21,47 21,79 21,84 21,49 21,56
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,37 0,05 -0,35 0,07
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 61 641,00 63 877,00 81 775,00 81 411,00 82 339,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 282,00 3 049,00 4 522,00 2 663,00 1 594,00
Zysk (strata) brutto 507,00 2 624,00 3 276,00 1 393,00 343,00
Zysk (strata) netto 326,00 2 016,00 2 686,00 1 080,00 69,00
Aktywa razem 147 011,00 152 320,00 177 638,00 168 251,00 171 646,00
Kapitał własny 89 867,00 91 247,00 92 438,00 92 010,00 90 969,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 318,70 4 318,70 4 318,70 4 318,70 4 318,70
Wartość księgowa na jedną akcję 20,81 21,13 21,40 21,31 21,06
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,47 0,62 0,25 0,02
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 90 526,00 92 979,00 109 165,00 111 799,00 121 316,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 304,00 5 760,00 6 904,00 3 392,00 3 155,00
Zysk (strata) brutto 625,00 4 440,00 4 982,00 1 047,00 1 208,00
Zysk (strata) netto 408,00 3 750,00 3 966,00 704,00 771,00
Aktywa razem 170 030,00 176 894,00 205 672,00 195 697,00 202 208,00
Kapitał własny 89 594,00 92 681,00 95 112,00 94 217,00 94 113,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 318,70 4 318,70 4 318,70 4 318,70 4 318,70
Wartość księgowa na jedną akcję 20,75 21,46 22,02 21,82 21,79
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,87 0,92 0,16 0,18
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
27.12.2000 2000 zarząd 55 000 -
12.12.2000 2000 zarząd 37 000 1 000 Wysokie koszty z tytułu kredytów obrotowych, przesunięcia częći planowanej sprzedaży na 38 mln na przyszły rok.
25.02.2000 2000 zarząd 42 000 4 000 -