STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RAF (RAFAMET)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 15 421,00 14 529,00 20 485,00 33 294,00 16 376,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 732,00 -1 269,00 731,00 2 050,00 -2,00
Zysk (strata) brutto 410,00 -1 485,00 323,00 1 791,00 -480,00
Zysk (strata) netto 207,00 -1 307,00 220,00 1 651,00 -656,00
Aktywa razem 171 301,00 177 855,00 175 471,00 179 420,00 188 809,00
Kapitał własny 91 176,00 89 872,00 90 092,00 91 617,00 90 961,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 318,70 4 318,70 4 318,70 4 318,70 4 318,70
Wartość księgowa na jedną akcję 21,11 20,81 20,86 21,21 21,06
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 -0,30 0,05 0,38 -0,15
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 24 403,00 22 857,00 26 647,00 41 126,00 25 242,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 013,00 -1 207,00 1 034,00 2 783,00 55,00
Zysk (strata) brutto 382,00 -1 692,00 412,00 2 219,00 -700,00
Zysk (strata) netto 194,00 -1 510,00 290,00 2 127,00 -814,00
Aktywa razem 203 196,00 207 950,00 205 299,00 211 202,00 220 714,00
Kapitał własny 94 307,00 92 800,00 93 090,00 94 957,00 94 143,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 318,70 4 318,70 4 318,70 4 318,70 4 318,70
Wartość księgowa na jedną akcję 21,84 21,49 21,56 21,99 21,80
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 -0,35 0,07 0,49 -0,19
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 63 877,00 81 775,00 81 411,00 82 339,00 83 729,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 049,00 4 522,00 2 663,00 1 594,00 2 244,00
Zysk (strata) brutto 2 624,00 3 276,00 1 393,00 343,00 1 039,00
Zysk (strata) netto 2 016,00 2 686,00 1 080,00 69,00 771,00
Aktywa razem 152 320,00 177 638,00 168 251,00 171 646,00 179 420,00
Kapitał własny 91 247,00 92 438,00 92 010,00 90 969,00 91 617,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 318,70 4 318,70 4 318,70 4 318,70 4 318,70
Wartość księgowa na jedną akcję 21,13 21,40 21,31 21,06 21,21
Zysk (strata) na jedną akcję 0,47 0,62 0,25 0,02 0,18
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 92 979,00 109 165,00 111 799,00 121 316,00 115 033,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 760,00 6 904,00 3 392,00 3 155,00 3 623,00
Zysk (strata) brutto 4 440,00 4 982,00 1 047,00 1 208,00 1 321,00
Zysk (strata) netto 3 750,00 3 966,00 704,00 771,00 1 101,00
Aktywa razem 176 894,00 205 672,00 195 697,00 202 208,00 211 202,00
Kapitał własny 92 681,00 95 112,00 94 217,00 94 113,00 94 957,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 318,70 4 318,70 4 318,70 4 318,70 4 318,70
Wartość księgowa na jedną akcję 21,46 22,02 21,82 21,79 21,99
Zysk (strata) na jedną akcję 0,87 0,92 0,16 0,18 0,26
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
27.12.2000 2000 zarząd 55 000 -
12.12.2000 2000 zarząd 37 000 1 000 Wysokie koszty z tytułu kredytów obrotowych, przesunięcia częći planowanej sprzedaży na 38 mln na przyszły rok.
25.02.2000 2000 zarząd 42 000 4 000 -