STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RES (RESBUD)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży -92,00 41,00 43,00 437,00 -396,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -117,00 -166,00 -147,00 2 066,00 -1 455,00
Zysk (strata) brutto -94,00 -90,00 -74,00 2 130,00 -1 878,00
Zysk (strata) netto -76,00 -92,00 -85,00 2 110,00 -1 845,00
Aktywa razem 1 882,00 10 297,00 11 176,00 9 817,00 2 012,00
Kapitał własny 1 815,00 7 473,00 7 388,00 9 499,00 1 848,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 59 090,91 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,03 0,58 0,57 0,73 0,14
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,01 -0,01 0,16 -0,14
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'10 IIIQ'10 IVQ'10 IQ'11 IIQ'11
Przychody netto ze sprzedaży 13 744,00 16 454,00 11 043,00 10 434,00 6 979,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 187,00 -196,00 164,00 -719,00 -3 180,00
Zysk (strata) brutto 397,00 -352,00 209,00 -654,00 -3 208,00
Zysk (strata) netto 194,00 -688,00 910,00 -872,00 -3 048,00
Aktywa razem 23 833,00 0,00 23 455,00 23 567,00 17 818,00
Kapitał własny 10 857,00 0,00 11 344,00 10 468,00 7 417,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 134,55 13 134,55 13 134,55 13 134,55 13 134,55
Wartość księgowa na jedną akcję 0,83 0,00 0,86 0,80 0,57
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 -0,05 0,07 -0,07 -0,23
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 337,00 350,00 198,00 48,00 125,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 172,00 -604,00 227,00 -106,00 298,00
Zysk (strata) brutto 538,00 -6 693,00 833,00 -14,00 88,00
Zysk (strata) netto 272,00 -5 887,00 881,00 -26,00 88,00
Aktywa razem 13 379,00 4 186,00 4 984,00 1 882,00 2 012,00
Kapitał własny 8 064,00 2 176,00 3 928,00 1 815,00 1 848,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 38 692,18 38 692,18 39 590,91 59 090,91 13 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,21 0,06 0,10 0,03 0,14
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,15 0,02 0,00 0,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody netto ze sprzedaży 61 052,00 83 268,00 74 268,00 27 834,00 50 317,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 989,00 -1 325,00 -194,00 -2 599,00 -564,00
Zysk (strata) brutto 957,00 -130,00 5 322,00 -2 230,00 -452,00
Zysk (strata) netto 1 008,00 1 837,00 5 943,00 -3 149,00 -324,00
Aktywa razem 36 639,00 39 313,00 34 965,00 21 560,00 23 455,00
Kapitał własny 12 352,00 13 054,00 18 699,00 10 879,00 11 344,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 134,55 13 134,55 13 134,55 13 134,55 13 134,55
Wartość księgowa na jedną akcję 0,94 0,99 1,42 0,83 0,86
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,14 0,45 -0,24 -0,03
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
29.12.1999 1999 zarząd 103 310 1 800 -
01.09.1999 1999 zarząd 96 000 2 100 -