STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KFM (KOFAMA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 150,00 3 734,00 3 302,00 3 540,00 3 917,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 246,00 119,00 -4 627,00 146,00 335,00
Zysk (strata) brutto 65,00 -26,00 -4 920,00 38,00 96,00
Zysk (strata) netto 65,00 -26,00 -4 951,00 38,00 96,00
Aktywa razem 44 083,00 44 203,00 32 430,00 33 852,00 31 069,00
Kapitał własny 8 250,00 8 225,00 3 274,00 3 312,00 3 408,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 690,79 8 690,79 8 690,79 8 690,79 8 690,79
Wartość księgowa na jedną akcję 0,95 0,95 0,38 0,38 0,39
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,00 -0,57 0,00 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 22 655,00 33 052,00 18 852,00 13 841,00 16 794,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 443,00 2 166,00 1 309,00 -6 007,00 -3 974,00
Zysk (strata) brutto 789,00 1 281,00 40,00 -7 376,00 -4 798,00
Zysk (strata) netto 1 052,00 1 081,00 20,00 -7 388,00 -4 829,00
Aktywa razem 36 256,00 52 098,00 51 944,00 47 401,00 32 430,00
Kapitał własny 9 515,00 10 582,00 15 491,00 8 103,00 3 274,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 690,79 8 690,79 8 690,79 8 690,79 8 690,79
Wartość księgowa na jedną akcję 1,10 1,22 1,78 0,93 0,38
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 0,12 0,00 -0,85 -0,56