STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KFM (KOFAMA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 3 540,00 3 917,00 4 081,00 6 098,00 1 843,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 146,00 335,00 420,00 248,00 -64,00
Zysk (strata) brutto 38,00 96,00 247,00 -222,00 -213,00
Zysk (strata) netto 38,00 96,00 247,00 -225,00 -214,00
Aktywa razem 33 852,00 31 069,00 30 859,00 31 279,00 30 160,00
Kapitał własny 3 312,00 3 408,00 3 655,00 3 430,00 3 216,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 690,79 8 690,79 8 690,79 8 690,79 8 690,79
Wartość księgowa na jedną akcję 0,38 0,39 0,42 0,40 0,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,01 0,03 -0,03 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 33 052,00 18 852,00 13 841,00 16 794,00 17 637,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 166,00 1 309,00 -6 007,00 -3 974,00 1 149,00
Zysk (strata) brutto 1 281,00 40,00 -7 376,00 -4 798,00 159,00
Zysk (strata) netto 1 081,00 20,00 -7 388,00 -4 829,00 157,00
Aktywa razem 52 098,00 51 944,00 47 401,00 32 430,00 31 279,00
Kapitał własny 10 582,00 15 491,00 8 103,00 3 274,00 3 430,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 690,79 8 690,79 8 690,79 8 690,79 8 690,79
Wartość księgowa na jedną akcję 1,22 1,78 0,93 0,38 0,40
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 0,00 -0,85 -0,56 0,02