STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WOD (WODKAN)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 9 153,00 8 625,00 9 994,00 9 803,00 9 020,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 280,00 187,00 938,00 1 121,00 -587,00
Zysk (strata) brutto 312,00 215,00 955,00 1 127,00 -596,00
Zysk (strata) netto 264,00 179,00 919,00 1 091,00 -930,00
Aktywa razem 259 851,00 258 502,00 262 215,00 263 901,00 262 934,00
Kapitał własny 215 827,00 216 006,00 216 925,00 215 200,00 214 106,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 118,68 5 118,68 5 118,68 5 118,68 5 118,68
Wartość księgowa na jedną akcję 42,17 42,20 42,38 42,04 41,83
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,04 0,18 0,21 -0,18
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 32 039,00 32 458,00 33 867,00 36 146,00 37 441,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 522,00 1 558,00 656,00 1 387,00 1 660,00
Zysk (strata) brutto 1 678,00 1 707,00 787,00 1 525,00 1 701,00
Zysk (strata) netto 1 347,00 1 344,00 465,00 1 194,00 1 258,00
Aktywa razem 248 829,00 249 425,00 251 549,00 259 851,00 262 934,00
Kapitał własny 215 355,00 215 630,00 215 236,00 215 827,00 214 106,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 118,68 5 118,68 5 118,68 5 118,68 5 118,68
Wartość księgowa na jedną akcję 42,07 42,13 42,05 42,17 41,83
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 0,26 0,09 0,23 0,25
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
29.07.2000 2000 zarząd 12 200 1 790 -
08.12.1999 1999 zarząd 9 700 1 250 -
23.11.1999 1999 zarząd 9 638 1 300 -
08.02.1999 1999 zarząd 10 104 755 -