STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DGA


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 622,00 554,00 971,00 544,00 1 051,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 38,00 -420,00 -34,00 -421,00 -49,00
Zysk (strata) brutto -472,00 -1 156,00 911,00 -624,00 -1 387,00
Zysk (strata) netto -289,00 -982,00 773,00 -726,00 -1 253,00
Aktywa razem 26 087,00 27 306,00 21 831,00 23 885,00 19 885,00
Kapitał własny 15 977,00 14 995,00 15 363,00 14 637,00 13 384,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 130,28 1 130,28 1 130,28 1 130,28 1 130,28
Wartość księgowa na jedną akcję 14,14 13,27 13,59 12,95 11,84
Zysk (strata) na jedną akcję -0,26 -0,87 0,68 -0,64 -1,11
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 038,00 851,00 1 505,00 909,00 2 154,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 85,00 -480,00 143,00 -459,00 -89,00
Zysk (strata) brutto -398,00 -1 188,00 663,00 -619,00 -1 383,00
Zysk (strata) netto -259,00 -998,00 479,00 -705,00 -1 253,00
Aktywa razem 27 522,00 28 783,00 22 564,00 24 476,00 20 444,00
Kapitał własny 16 471,00 16 216,00 15 789,00 15 084,00 13 831,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 130,28 1 130,28 1 130,28 1 130,28 1 130,28
Wartość księgowa na jedną akcję 14,57 14,35 13,97 13,35 12,24
Zysk (strata) na jedną akcję -0,23 -0,88 0,42 -0,62 -1,11
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 5 972,00 1 956,00 3 632,00 4 337,00 3 120,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -871,00 -1 445,00 2 104,00 663,00 -924,00
Zysk (strata) brutto -911,00 -1 017,00 2 434,00 2 260,00 -2 256,00
Zysk (strata) netto -875,00 -1 024,00 2 517,00 2 063,00 -2 188,00
Aktywa razem 17 749,00 17 468,00 27 767,00 26 087,00 19 885,00
Kapitał własny 13 284,00 12 157,00 14 674,00 15 977,00 13 384,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 130,28 1 130,28 1 130,28 1 130,28 1 130,28
Wartość księgowa na jedną akcję 11,75 10,76 12,98 14,14 11,84
Zysk (strata) na jedną akcję -0,77 -0,91 2,23 1,83 -1,94
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 7 028,00 2 490,00 8 115,00 6 937,00 5 419,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -901,00 -1 792,00 2 225,00 971,00 -885,00
Zysk (strata) brutto -1 118,00 -1 155,00 2 663,00 2 677,00 -2 527,00
Zysk (strata) netto -1 118,00 -1 196,00 2 638,00 2 386,00 -2 477,00
Aktywa razem 18 578,00 18 264,00 28 778,00 27 522,00 20 444,00
Kapitał własny 13 510,00 12 209,00 14 845,00 16 471,00 13 831,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 130,28 1 130,28 1 130,28 1 130,28 1 130,28
Wartość księgowa na jedną akcję 11,95 10,80 13,13 14,57 12,24
Zysk (strata) na jedną akcję -0,99 -1,06 2,33 2,11 -2,19
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
17.08.2007 2007 DM BDM S.A. 39 100 3 500 -
17.08.2007 2008 DM BDM S.A. 45 100 4 000 -
14.05.2007 2007 DM BDM S.A. 44 200 4 100 -
14.05.2007 2008 DM BDM S.A. 47 500 4 200 -
18.12.2006 2008 DM BDM S.A. 47 500 4 300 -
18.12.2006 2007 DM BDM S.A. 44 200 3 700 -
18.12.2006 2006 DM BDM S.A. 37 400 3 200 -
18.10.2004 2004 zarząd 23 200 3 400 -
26.02.2004 2005 zarząd 32 600 5 100 -
26.02.2004 2004 zarząd 23 200 3 400 -