STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DGA


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 758,00 622,00 554,00 971,00 544,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 98,00 38,00 -420,00 -34,00 -421,00
Zysk (strata) brutto 598,00 -472,00 -1 156,00 911,00 -624,00
Zysk (strata) netto 483,00 -289,00 -982,00 773,00 -726,00
Aktywa razem 26 374,00 26 087,00 27 306,00 21 831,00 23 885,00
Kapitał własny 16 266,00 15 977,00 14 995,00 15 363,00 14 637,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 130,28 1 130,28 1 130,28 1 130,28 1 130,28
Wartość księgowa na jedną akcję 14,39 14,14 13,27 13,59 12,95
Zysk (strata) na jedną akcję 0,43 -0,26 -0,87 0,68 -0,64
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 284,00 1 038,00 851,00 1 505,00 909,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 119,00 85,00 -480,00 143,00 -459,00
Zysk (strata) brutto 648,00 -398,00 -1 188,00 663,00 -619,00
Zysk (strata) netto 477,00 -259,00 -998,00 479,00 -705,00
Aktywa razem 27 781,00 27 522,00 28 783,00 22 564,00 24 476,00
Kapitał własny 16 730,00 16 471,00 16 216,00 15 789,00 15 084,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 130,28 1 130,28 1 130,28 1 130,28 1 130,28
Wartość księgowa na jedną akcję 14,80 14,57 14,35 13,97 13,35
Zysk (strata) na jedną akcję 0,42 -0,23 -0,88 0,42 -0,62
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 8 159,00 5 972,00 1 956,00 3 632,00 4 337,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -187,00 -871,00 -1 445,00 2 104,00 663,00
Zysk (strata) brutto -4 751,00 -911,00 -1 017,00 2 434,00 2 260,00
Zysk (strata) netto -5 513,00 -875,00 -1 024,00 2 517,00 2 063,00
Aktywa razem 21 548,00 17 749,00 17 468,00 27 767,00 26 087,00
Kapitał własny 14 443,00 13 284,00 12 157,00 14 674,00 15 977,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 130,28 1 130,28 1 130,28 1 130,28 1 130,28
Wartość księgowa na jedną akcję 12,78 11,75 10,76 12,98 14,14
Zysk (strata) na jedną akcję -4,88 -0,77 -0,91 2,23 1,83
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 10 028,00 7 028,00 2 490,00 8 115,00 6 937,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 807,00 -901,00 -1 792,00 2 225,00 971,00
Zysk (strata) brutto -3 482,00 -1 118,00 -1 155,00 2 663,00 2 677,00
Zysk (strata) netto -3 477,00 -1 118,00 -1 196,00 2 638,00 2 386,00
Aktywa razem 21 913,00 18 578,00 18 264,00 28 778,00 27 522,00
Kapitał własny 14 912,00 13 510,00 12 209,00 14 845,00 16 471,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 130,28 1 130,28 1 130,28 1 130,28 1 130,28
Wartość księgowa na jedną akcję 13,19 11,95 10,80 13,13 14,57
Zysk (strata) na jedną akcję -3,08 -0,99 -1,06 2,33 2,11
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
17.08.2007 2007 DM BDM S.A. 39 100 3 500 -
17.08.2007 2008 DM BDM S.A. 45 100 4 000 -
14.05.2007 2007 DM BDM S.A. 44 200 4 100 -
14.05.2007 2008 DM BDM S.A. 47 500 4 200 -
18.12.2006 2008 DM BDM S.A. 47 500 4 300 -
18.12.2006 2007 DM BDM S.A. 44 200 3 700 -
18.12.2006 2006 DM BDM S.A. 37 400 3 200 -
18.10.2004 2004 zarząd 23 200 3 400 -
26.02.2004 2005 zarząd 32 600 5 100 -
26.02.2004 2004 zarząd 23 200 3 400 -