STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZST (ZASTAL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 34,00 95,00 35,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 62,00 15,00 -2 797,00 407,00 -2 196,00
Zysk (strata) brutto 27 291,00 40 994,00 34 559,00 37 283,00 39 078,00
Zysk (strata) netto 22 055,00 33 208,00 27 031,00 30 276,00 31 677,00
Aktywa razem 160 155,00 201 344,00 238 048,00 275 074,00 316 741,00
Kapitał własny 135 461,00 168 669,00 195 700,00 225 976,00 257 653,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 732,95 2 732,95 2 732,95 2 732,95 2 732,94
Wartość księgowa na jedną akcję 49,57 61,72 71,61 82,69 94,28
Zysk (strata) na jedną akcję 8,07 12,15 9,89 11,08 11,59
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 9 432,00 9 222,00 4 426,00 7 770,00 6 730,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -559,00 -717,00 1 268,00 -3 496,00 317,00
Zysk (strata) brutto -648,00 -839,00 -28,00 -3 999,00 -51,00
Zysk (strata) netto 3,00 -698,00 221,00 -4 348,00 60,00
Aktywa razem 63 895,00 64 187,00 59 634,00 59 390,00 59 665,00
Kapitał własny -27 717,00 20 074,00 21 296,00 19 147,00 19 207,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 732,95 2 732,95 2 732,95 2 732,95 2 732,95
Wartość księgowa na jedną akcję -10,14 7,35 7,79 7,01 7,03
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,26 0,08 -1,59 0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 3 020,00 7 305,00 7 039,00 9 970,00 225,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 511,00 -2 253,00 -3 088,00 -1 305,00 -2 730,00
Zysk (strata) brutto -7 730,00 48 467,00 -117 283,00 51 574,00 127 639,00
Zysk (strata) netto -6 406,00 37 460,00 -102 406,00 45 953,00 103 019,00
Aktywa razem 77 915,00 197 427,00 81 615,00 129 558,00 238 048,00
Kapitał własny 63 186,00 100 646,00 -1 760,00 44 193,00 195 700,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 116,65 1 116,65 1 116,65 1 116,65 2 732,95
Wartość księgowa na jedną akcję 56,59 90,13 -1,58 39,58 71,61
Zysk (strata) na jedną akcję -5,74 33,55 -91,71 41,15 37,70
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 26 441,00 35 341,00 51 217,00 58 159,00 30 850,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 367,00 -21 587,00 -7 181,00 -4 328,00 -3 504,00
Zysk (strata) brutto -8 290,00 -51 491,00 -40 384,00 -9 311,00 -5 514,00
Zysk (strata) netto -6 834,00 -42 235,00 -42 346,00 -5 373,00 -4 822,00
Aktywa razem 138 000,00 201 949,00 172 072,00 176 935,00 59 390,00
Kapitał własny 115 984,00 73 749,00 31 403,00 26 030,00 19 147,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 116,65 1 116,65 1 116,65 1 116,65 2 732,95
Wartość księgowa na jedną akcję 103,87 66,05 28,12 23,31 7,01
Zysk (strata) na jedną akcję -6,12 -37,82 -37,92 -4,81 -1,76