STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZST (ZASTAL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 95,00 35,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15,00 -2 797,00 407,00 -2 196,00 -108,00
Zysk (strata) brutto 40 994,00 34 559,00 37 283,00 39 078,00 54 635,00
Zysk (strata) netto 33 208,00 27 031,00 30 276,00 31 677,00 44 163,00
Aktywa razem 201 344,00 238 048,00 275 074,00 316 741,00 371 274,00
Kapitał własny 168 669,00 195 700,00 225 976,00 257 653,00 301 816,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 732,95 2 732,95 2 732,95 2 732,94 2 732,94
Wartość księgowa na jedną akcję 61,72 71,61 82,69 94,28 110,44
Zysk (strata) na jedną akcję 12,15 9,89 11,08 11,59 16,16
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 9 432,00 9 222,00 4 426,00 7 770,00 6 730,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -559,00 -717,00 1 268,00 -3 496,00 317,00
Zysk (strata) brutto -648,00 -839,00 -28,00 -3 999,00 -51,00
Zysk (strata) netto 3,00 -698,00 221,00 -4 348,00 60,00
Aktywa razem 63 895,00 64 187,00 59 634,00 59 390,00 59 665,00
Kapitał własny -27 717,00 20 074,00 21 296,00 19 147,00 19 207,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 732,95 2 732,95 2 732,95 2 732,95 2 732,95
Wartość księgowa na jedną akcję -10,14 7,35 7,79 7,01 7,03
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,26 0,08 -1,59 0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 3 020,00 7 305,00 7 039,00 9 970,00 225,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 511,00 -2 253,00 -3 088,00 -1 305,00 -2 730,00
Zysk (strata) brutto -7 730,00 48 467,00 -117 283,00 51 574,00 127 639,00
Zysk (strata) netto -6 406,00 37 460,00 -102 406,00 45 953,00 103 019,00
Aktywa razem 77 915,00 197 427,00 81 615,00 129 558,00 238 048,00
Kapitał własny 63 186,00 100 646,00 -1 760,00 44 193,00 195 700,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 116,65 1 116,65 1 116,65 1 116,65 2 732,95
Wartość księgowa na jedną akcję 56,59 90,13 -1,58 39,58 71,61
Zysk (strata) na jedną akcję -5,74 33,55 -91,71 41,15 37,70
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 26 441,00 35 341,00 51 217,00 58 159,00 30 850,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 367,00 -21 587,00 -7 181,00 -4 328,00 -3 504,00
Zysk (strata) brutto -8 290,00 -51 491,00 -40 384,00 -9 311,00 -5 514,00
Zysk (strata) netto -6 834,00 -42 235,00 -42 346,00 -5 373,00 -4 822,00
Aktywa razem 138 000,00 201 949,00 172 072,00 176 935,00 59 390,00
Kapitał własny 115 984,00 73 749,00 31 403,00 26 030,00 19 147,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 116,65 1 116,65 1 116,65 1 116,65 2 732,95
Wartość księgowa na jedną akcję 103,87 66,05 28,12 23,31 7,01
Zysk (strata) na jedną akcję -6,12 -37,82 -37,92 -4,81 -1,76