STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZST (ZASTAL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 407,00 -2 196,00 -108,00 -250,00 -43,00
Zysk (strata) brutto 37 283,00 39 078,00 54 635,00 27 830,00 -138 273,00
Zysk (strata) netto 30 276,00 31 677,00 44 163,00 22 528,00 -112 011,00
Aktywa razem 275 074,00 316 741,00 371 274,00 399 169,00 260 781,00
Kapitał własny 225 976,00 257 653,00 301 816,00 324 344,00 212 333,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 732,95 2 732,94 2 732,94 2 732,94 2 732,94
Wartość księgowa na jedną akcję 82,69 94,28 110,44 118,68 77,69
Zysk (strata) na jedną akcję 11,08 11,59 16,16 8,24 -40,99
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 9 432,00 9 222,00 4 426,00 7 770,00 6 730,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -559,00 -717,00 1 268,00 -3 496,00 317,00
Zysk (strata) brutto -648,00 -839,00 -28,00 -3 999,00 -51,00
Zysk (strata) netto 3,00 -698,00 221,00 -4 348,00 60,00
Aktywa razem 63 895,00 64 187,00 59 634,00 59 390,00 59 665,00
Kapitał własny -27 717,00 20 074,00 21 296,00 19 147,00 19 207,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 732,95 2 732,95 2 732,95 2 732,95 2 732,95
Wartość księgowa na jedną akcję -10,14 7,35 7,79 7,01 7,03
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,26 0,08 -1,59 0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 7 305,00 7 039,00 9 970,00 225,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 253,00 -3 088,00 -1 305,00 -2 730,00 -2 147,00
Zysk (strata) brutto 48 467,00 -117 283,00 51 574,00 127 639,00 158 826,00
Zysk (strata) netto 37 460,00 -102 406,00 45 953,00 103 019,00 128 644,00
Aktywa razem 197 427,00 81 615,00 129 558,00 238 048,00 399 169,00
Kapitał własny 100 646,00 -1 760,00 44 193,00 195 700,00 324 344,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 116,65 1 116,65 1 116,65 2 732,95 2 732,94
Wartość księgowa na jedną akcję 90,13 -1,58 39,58 71,61 118,68
Zysk (strata) na jedną akcję 33,55 -91,71 41,15 37,70 47,07
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 26 441,00 35 341,00 51 217,00 58 159,00 30 850,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 367,00 -21 587,00 -7 181,00 -4 328,00 -3 504,00
Zysk (strata) brutto -8 290,00 -51 491,00 -40 384,00 -9 311,00 -5 514,00
Zysk (strata) netto -6 834,00 -42 235,00 -42 346,00 -5 373,00 -4 822,00
Aktywa razem 138 000,00 201 949,00 172 072,00 176 935,00 59 390,00
Kapitał własny 115 984,00 73 749,00 31 403,00 26 030,00 19 147,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 116,65 1 116,65 1 116,65 1 116,65 2 732,95
Wartość księgowa na jedną akcję 103,87 66,05 28,12 23,31 7,01
Zysk (strata) na jedną akcję -6,12 -37,82 -37,92 -4,81 -1,76