STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PBF (PBSFINANSE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 768,00 813,00 625,00 640,00 574,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -295,00 -256,00 -471,00 -1 021,00 -483,00
Zysk (strata) brutto -80,00 -305,00 -597,00 -1 388,00 -330,00
Zysk (strata) netto 220,00 -415,00 -548,00 -1 288,00 -383,00
Aktywa razem 23 507,00 21 361,00 20 990,00 19 717,00 21 701,00
Kapitał własny 22 379,00 20 558,00 20 208,00 18 687,00 20 621,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 452,00 10 452,00 10 452,00 10 452,00 10 452,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,14 1,97 1,93 1,79 1,97
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 -0,04 -0,05 -0,12 -0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 916,00 1 004,00 814,00 804,00 761,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -273,00 -285,00 -469,00 -1 783,00 -469,00
Zysk (strata) brutto -85,00 -451,00 -592,00 -2 115,00 -348,00
Zysk (strata) netto 215,00 -451,00 -543,00 -2 017,00 -401,00
Aktywa razem 25 489,00 23 884,00 23 449,00 21 006,00 22 983,00
Kapitał własny 21 858,00 20 503,00 20 159,00 17 391,00 19 307,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 452,00 10 452,00 10 452,00 10 452,00 10 452,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,09 1,96 1,93 1,66 1,85
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 -0,04 -0,05 -0,19 -0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 10 685,00 9 562,00 9 132,00 5 734,00 2 846,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 268,00 -560,00 -898,00 -2 484,00 -2 048,00
Zysk (strata) brutto 897,00 1 074,00 273,00 -2 992,00 -2 375,00
Zysk (strata) netto 1 099,00 506,00 104,00 -3 800,00 -2 057,00
Aktywa razem 28 322,00 27 500,00 26 630,00 23 170,00 19 717,00
Kapitał własny 26 854,00 25 986,00 24 997,00 21 864,00 18 687,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 452,00 10 452,00 10 452,00 10 452,00 10 452,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,57 2,49 2,39 2,09 1,79
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,05 0,01 -0,36 -0,20
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 11 402,00 10 292,00 9 854,00 6 334,00 3 538,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 327,00 -473,00 -750,00 -5 462,00 -2 828,00
Zysk (strata) brutto 891,00 1 057,00 296,00 -3 318,00 -3 151,00
Zysk (strata) netto 1 102,00 494,00 119,00 -4 120,00 -2 835,00
Aktywa razem 29 839,00 29 552,00 28 904,00 25 131,00 21 006,00
Kapitał własny 27 030,00 25 765,00 24 804,00 21 348,00 17 391,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 452,00 10 452,00 10 452,00 10 452,00 10 452,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,59 2,47 2,37 2,04 1,66
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,05 0,01 -0,39 -0,27
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
14.12.2006 2007 DM AmerBrokers S.A. 300 000 -
05.02.2002 2001 zarząd 110 000 1 500 Przychody okazały sie mniejsze i wyniosły 76 mln zł ,zysk netto bedzie niższy spólce nie udał sie sprzedać nieruchomości 3 ml
13.01.2000 2000 zarząd 130 000 -
13.01.2000 1999 zarząd 114 491 -