STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PBF (PBSFINANSE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 640,00 574,00 375,00 249,00 64,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 035,00 -483,00 -728,00 -521,00 -234,00
Zysk (strata) brutto -1 402,00 -330,00 -443,00 -1 725,00 -5 290,00
Zysk (strata) netto -1 376,00 -383,00 -468,00 -1 680,00 -5 737,00
Aktywa razem 19 717,00 21 701,00 21 046,00 19 221,00 13 454,00
Kapitał własny 18 687,00 20 621,00 19 994,00 18 314,00 12 577,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 452,00 10 452,00 10 452,00 10 452,00 10 452,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,79 1,97 1,91 1,75 1,20
Zysk (strata) na jedną akcję -0,13 -0,04 -0,05 -0,16 -0,55
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 804,00 761,00 555,00 401,00 188,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 838,00 -469,00 -716,00 -520,00 -1 454,00
Zysk (strata) brutto -2 170,00 -348,00 -466,00 -615,00 -5 500,00
Zysk (strata) netto -2 146,00 -401,00 -491,00 -565,00 -5 941,00
Aktywa razem 21 006,00 22 983,00 22 257,00 21 547,00 14 926,00
Kapitał własny 17 391,00 19 307,00 18 657,00 18 088,00 12 140,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 452,00 10 452,00 10 452,00 10 452,00 10 452,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,66 1,85 1,79 1,73 1,16
Zysk (strata) na jedną akcję -0,21 -0,04 -0,05 -0,05 -0,57
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 9 562,00 9 132,00 5 734,00 2 846,00 1 262,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -560,00 -898,00 -2 484,00 -2 048,00 -1 966,00
Zysk (strata) brutto 1 074,00 273,00 -2 992,00 -2 375,00 -7 788,00
Zysk (strata) netto 506,00 104,00 -3 800,00 -2 057,00 -8 268,00
Aktywa razem 27 500,00 26 630,00 23 170,00 19 717,00 13 454,00
Kapitał własny 25 986,00 24 997,00 21 864,00 18 687,00 12 577,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 452,00 10 452,00 10 452,00 10 452,00 10 452,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,49 2,39 2,09 1,79 1,20
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,01 -0,36 -0,20 -0,79
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 10 292,00 9 854,00 6 334,00 3 538,00 1 905,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -473,00 -750,00 -5 462,00 -2 828,00 -3 159,00
Zysk (strata) brutto 1 057,00 296,00 -3 318,00 -3 151,00 -6 929,00
Zysk (strata) netto 494,00 119,00 -4 120,00 -2 835,00 -7 398,00
Aktywa razem 29 552,00 28 904,00 25 131,00 21 006,00 14 926,00
Kapitał własny 25 765,00 24 804,00 21 348,00 17 391,00 12 140,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 452,00 10 452,00 10 452,00 10 452,00 10 452,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,47 2,37 2,04 1,66 1,16
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,01 -0,39 -0,27 -0,71
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
14.12.2006 2007 DM AmerBrokers S.A. 300 000 -
05.02.2002 2001 zarząd 110 000 1 500 Przychody okazały sie mniejsze i wyniosły 76 mln zł ,zysk netto bedzie niższy spólce nie udał sie sprzedać nieruchomości 3 ml
13.01.2000 2000 zarząd 130 000 -
13.01.2000 1999 zarząd 114 491 -