STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DNP (DINOPL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 545 378,00 1 612 512,00 1 556 956,00 1 934 895,00 2 017 548,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 113 831,00 106 490,00 64 935,00 123 697,00 124 358,00
Zysk (strata) brutto 102 245,00 94 317,00 54 279,00 109 769,00 110 516,00
Zysk (strata) netto 79 975,00 73 752,00 43 922,00 89 512,00 89 167,00
Aktywa razem 2 504 228,00 2 979 895,00 3 006 647,00 3 376 085,00 3 337 040,00
Kapitał własny 893 430,00 929 970,00 973 892,00 1 063 404,00 1 152 571,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 98 040,00 98 040,00 98 040,00 98 040,00 98 040,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,11 9,49 9,93 10,85 11,76
Zysk (strata) na jedną akcję 0,82 0,75 0,45 0,91 0,91
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 543 927,00 1 613 466,00 1 560 476,00 1 939 666,00 2 023 304,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 113 021,00 139 024,00 94 617,00 142 226,00 150 387,00
Zysk (strata) brutto 101 543,00 125 976,00 82 350,00 127 087,00 135 603,00
Zysk (strata) netto 82 275,00 98 824,00 66 965,00 105 492,00 109 449,00
Aktywa razem 2 776 362,00 3 287 690,00 3 447 581,00 3 791 271,00 3 767 824,00
Kapitał własny 1 113 223,00 1 211 873,00 1 278 838,00 1 384 330,00 1 493 779,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 98 040,00 98 040,00 98 040,00 98 040,00 98 040,00
Wartość księgowa na jedną akcję 11,36 12,36 13,04 14,12 15,24
Zysk (strata) na jedną akcję 0,84 1,01 0,68 1,08 1,12
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - 2 578 237,00 3 357 936,00 4 454 243,00 5 832 221,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 71 141,00 102 337,00 210 682,00 309 624,00
Zysk (strata) brutto - 40 025,00 296 030,00 173 445,00 265 563,00
Zysk (strata) netto - 34 427,00 279 448,00 139 158,00 208 558,00
Aktywa razem - 1 185 214,00 1 722 477,00 2 266 223,00 2 979 895,00
Kapitał własny - 278 706,00 558 154,00 758 624,00 929 970,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 98 040,00 98 040,00 98 040,00 98 040,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 2,84 5,69 7,74 9,49
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,35 2,85 1,42 2,13
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 107 984,00 2 589 576,00 3 369 517,00 4 462 835,00 5 838 529,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 105 787,00 160 054,00 215 589,00 303 242,00 429 002,00
Zysk (strata) brutto 79 293,00 135 231,00 186 455,00 266 016,00 383 978,00
Zysk (strata) netto 66 137,00 122 172,00 151 210,00 213 604,00 307 554,00
Aktywa razem 1 166 966,00 1 439 363,00 1 856 840,00 2 451 329,00 3 287 690,00
Kapitał własny 410 073,00 532 235,00 683 476,00 904 493,00 1 211 873,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 98 040,00 98 040,00 98 040,00 98 040,00 98 040,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,18 5,43 6,97 9,23 12,36
Zysk (strata) na jedną akcję 0,68 1,25 1,54 2,18 3,14
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
21.11.2018 2020 DM BDM S.A. 9 086 000 500 000 -
21.11.2018 2018 DM BDM S.A. 5 908 400 303 400 -
21.11.2018 2019 DM BDM S.A. 7 503 000 406 600 -
21.11.2017 2019 Noble Securities 6 941 000 330 000 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
21.11.2017 2018 Noble Securities 5 713 000 263 000 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
21.11.2017 2017 Noble Securities 4 463 000 194 000 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
15.05.2017 2017 DM PKO BP 4 122 000 186 000 -
15.05.2017 2019 DM PKO BP 5 897 000 266 000 -
15.05.2017 2018 DM PKO BP 4 985 000 224 000 -
10.05.2017 2015 DM PKO BP 2 590 000 122 000 -