STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DNP (DINOPL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 556 956,00 1 934 895,00 2 017 548,00 2 115 012,00 2 214 931,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 64 935,00 123 697,00 124 358,00 134 627,00 109 408,00
Zysk (strata) brutto 54 279,00 109 769,00 110 516,00 118 195,00 95 002,00
Zysk (strata) netto 43 922,00 89 512,00 89 167,00 95 600,00 76 952,00
Aktywa razem 3 006 647,00 3 376 085,00 3 337 040,00 3 918 286,00 4 006 079,00
Kapitał własny 973 892,00 1 063 404,00 1 152 571,00 1 248 171,00 1 325 123,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 98 040,00 98 040,00 98 040,00 98 040,00 98 040,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,93 10,85 11,76 12,73 13,52
Zysk (strata) na jedną akcję 0,45 0,91 0,91 0,98 0,79
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 560 476,00 1 939 666,00 2 023 304,00 2 123 101,00 2 220 384,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 94 617,00 142 226,00 150 387,00 174 679,00 143 636,00
Zysk (strata) brutto 82 350,00 127 087,00 135 603,00 157 420,00 128 288,00
Zysk (strata) netto 66 965,00 105 492,00 109 449,00 129 001,00 103 913,00
Aktywa razem 3 447 581,00 3 791 271,00 3 767 824,00 4 350 750,00 4 498 592,00
Kapitał własny 1 278 838,00 1 384 330,00 1 493 779,00 1 622 353,00 1 726 266,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 98 040,00 98 040,00 98 040,00 98 040,00 98 040,00
Wartość księgowa na jedną akcję 13,04 14,12 15,24 16,55 17,61
Zysk (strata) na jedną akcję 0,68 1,08 1,12 1,32 1,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 578 237,00 3 357 936,00 4 454 243,00 5 832 221,00 7 624 411,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 71 141,00 102 337,00 210 682,00 309 624,00 447 617,00
Zysk (strata) brutto 40 025,00 296 030,00 173 445,00 265 563,00 392 759,00
Zysk (strata) netto 34 427,00 279 448,00 139 158,00 208 558,00 318 201,00
Aktywa razem 1 185 214,00 1 722 477,00 2 266 223,00 2 979 895,00 3 918 286,00
Kapitał własny 278 706,00 558 154,00 758 624,00 929 970,00 1 248 171,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 98 040,00 98 040,00 98 040,00 98 040,00 98 040,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,84 5,69 7,74 9,49 12,73
Zysk (strata) na jedną akcję 0,35 2,85 1,42 2,13 3,25
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 589 576,00 3 369 517,00 4 462 835,00 5 838 529,00 7 646 547,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 160 054,00 215 589,00 303 242,00 429 002,00 561 909,00
Zysk (strata) brutto 135 231,00 186 455,00 266 016,00 383 978,00 502 460,00
Zysk (strata) netto 122 172,00 151 210,00 213 604,00 307 554,00 410 907,00
Aktywa razem 1 439 363,00 1 856 840,00 2 451 329,00 3 287 690,00 4 350 750,00
Kapitał własny 532 235,00 683 476,00 904 493,00 1 211 873,00 1 622 353,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 98 040,00 98 040,00 98 040,00 98 040,00 98 040,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,43 6,97 9,23 12,36 16,55
Zysk (strata) na jedną akcję 1,25 1,54 2,18 3,14 4,19
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
21.11.2018 2020 DM BDM S.A. 9 086 000 500 000 -
21.11.2018 2018 DM BDM S.A. 5 908 400 303 400 -
21.11.2018 2019 DM BDM S.A. 7 503 000 406 600 -
21.11.2017 2019 Noble Securities 6 941 000 330 000 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
21.11.2017 2018 Noble Securities 5 713 000 263 000 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
21.11.2017 2017 Noble Securities 4 463 000 194 000 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
15.05.2017 2017 DM PKO BP 4 122 000 186 000 -
15.05.2017 2019 DM PKO BP 5 897 000 266 000 -
15.05.2017 2018 DM PKO BP 4 985 000 224 000 -
10.05.2017 2015 DM PKO BP 2 590 000 122 000 -