STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GPR (GPRE)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 13 586,00 16 776,00 18 262,00 24 371,00 43 300,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 222,00 13 611,00 28 609,00 18 689,00 29 633,00
Zysk (strata) brutto 6 436,00 8 870,00 15 771,00 16 349,00 28 196,00
Zysk (strata) netto 2 753,00 6 601,00 16 492,00 11 729,00 29 858,00
Aktywa razem 757 216,00 823 531,00 1 125 119,00 1 133 955,00 1 319 051,00
Kapitał własny 244 771,00 251 372,00 699 275,00 711 004,00 705 329,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 156 133,18 156 133,18 156 133,18 156 133,18 156 133,18
Wartość księgowa na jedną akcję 1,57 1,61 4,48 4,55 4,52
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,04 0,11 0,08 0,19
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 22 105,00 30 250,00 33 901,00 45 805,00 102 709,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 623,00 16 583,00 40 163,00 26 671,00 90 542,00
Zysk (strata) brutto -1 309,00 36 008,00 17 910,00 42 591,00 69 186,00
Zysk (strata) netto -722,00 31 662,00 12 238,00 31 320,00 64 680,00
Aktywa razem 316 361,00 449 160,00 501 822,00 757 216,00 1 319 051,00
Kapitał własny 53 335,00 84 478,00 36 237,00 244 771,00 705 329,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 600 000,00 600 000,00 600 000,00 156 133,18 156 133,18
Wartość księgowa na jedną akcję 0,09 0,14 0,06 1,57 4,52
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 0,05 0,02 0,20 0,41