STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DBC (DEBICA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 499 691,00 463 587,00 571 102,00 495 611,00 511 891,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 151,00 4 261,00 58 821,00 15 759,00 22 056,00
Zysk (strata) brutto 26 429,00 4 852,00 59 364,00 15 827,00 22 515,00
Zysk (strata) netto 23 882,00 -1 769,00 58 488,00 15 099,00 18 868,00
Aktywa razem 1 761 476,00 1 691 457,00 1 780 872,00 1 794 151,00 1 791 906,00
Kapitał własny 1 114 021,00 1 112 252,00 1 170 741,00 1 118 482,00 1 137 350,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 802,75 13 802,75 13 802,75 13 802,75 13 802,75
Wartość księgowa na jedną akcję 80,71 80,58 84,82 81,03 82,40
Zysk (strata) na jedną akcję 1,73 -0,13 4,24 1,09 1,37
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 837 805,00 1 765 584,00 1 678 676,00 1 963 453,00 1 932 268,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 77 406,00 82 622,00 51 658,00 122 391,00 99 622,00
Zysk (strata) brutto 74 380,00 86 819,00 52 008,00 121 569,00 102 589,00
Zysk (strata) netto 86 946,00 78 913,00 64 753,00 119 574,00 89 752,00
Aktywa razem 1 397 302,00 1 431 948,00 1 451 820,00 1 648 632,00 1 691 457,00
Kapitał własny 964 369,00 999 803,00 1 025 080,00 1 112 218,00 1 112 252,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 802,75 13 802,75 13 802,75 13 802,75 13 802,75
Wartość księgowa na jedną akcję 69,87 72,44 74,27 80,58 80,58
Zysk (strata) na jedną akcję 6,30 5,72 4,69 8,66 6,50
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
29.01.2007 2009 DM PKO BP 1 848 300 97 290 -
29.01.2007 2007 DM PKO BP 1 606 710 69 310 -
29.01.2007 2008 DM PKO BP 1 794 960 84 500 -
07.11.2006 2007 DM PKO BP 1 498 630 71 350 -
07.11.2006 2006 DM PKO BP 1 397 090 42 610 -
24.04.2006 2007 DM PKO BP 1 418 350 78 220 -
24.04.2006 2006 DM PKO BP 1 338 370 62 470 -
09.11.2005 2006 DM PKO BP 1 550 150 97 450 -
09.11.2005 2005 DM PKO BP 1 442 230 59 140 -
01.06.2005 2005 BM BOŚ SA 1 495 800 80 080 -