STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DBC (DEBICA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 571 102,00 495 611,00 511 891,00 477 451,00 509 070,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 58 821,00 15 759,00 22 056,00 23 111,00 25 380,00
Zysk (strata) brutto 59 364,00 15 827,00 22 515,00 24 317,00 27 691,00
Zysk (strata) netto 58 488,00 15 099,00 18 868,00 20 284,00 22 493,00
Aktywa razem 1 780 872,00 1 794 151,00 1 791 906,00 1 751 030,00 1 887 578,00
Kapitał własny 1 170 740,00 1 118 482,00 1 137 350,00 1 157 634,00 1 180 127,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 802,75 13 802,75 13 802,75 13 802,75 13 802,75
Wartość księgowa na jedną akcję 84,82 81,03 82,40 83,87 85,50
Zysk (strata) na jedną akcję 4,24 1,09 1,37 1,47 1,63
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 765 584,00 1 678 676,00 1 963 453,00 1 932 268,00 2 056 055,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 82 622,00 51 658,00 122 391,00 99 622,00 119 747,00
Zysk (strata) brutto 86 819,00 52 008,00 121 569,00 102 589,00 122 023,00
Zysk (strata) netto 78 913,00 64 753,00 119 574,00 89 752,00 112 739,00
Aktywa razem 1 431 948,00 1 451 820,00 1 648 632,00 1 691 457,00 1 751 030,00
Kapitał własny 999 803,00 1 025 080,00 1 112 218,00 1 112 252,00 1 157 634,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 802,75 13 802,75 13 802,75 13 802,75 13 802,75
Wartość księgowa na jedną akcję 72,44 74,27 80,58 80,58 83,87
Zysk (strata) na jedną akcję 5,72 4,69 8,66 6,50 8,17
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
29.01.2007 2009 DM PKO BP 1 848 300 97 290 -
29.01.2007 2007 DM PKO BP 1 606 710 69 310 -
29.01.2007 2008 DM PKO BP 1 794 960 84 500 -
07.11.2006 2007 DM PKO BP 1 498 630 71 350 -
07.11.2006 2006 DM PKO BP 1 397 090 42 610 -
24.04.2006 2007 DM PKO BP 1 418 350 78 220 -
24.04.2006 2006 DM PKO BP 1 338 370 62 470 -
09.11.2005 2006 DM PKO BP 1 550 150 97 450 -
09.11.2005 2005 DM PKO BP 1 442 230 59 140 -
01.06.2005 2005 BM BOŚ SA 1 495 800 80 080 -