STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KPD (KPPD)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 80 311,00 79 966,00 69 670,00 67 784,00 79 723,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 308,00 2 533,00 -2 303,00 1 345,00 2 181,00
Zysk (strata) brutto 3 052,00 2 444,00 -2 950,00 1 484,00 1 263,00
Zysk (strata) netto 2 383,00 1 965,00 -2 429,00 1 166,00 983,00
Aktywa razem 170 556,00 171 376,00 167 709,00 164 582,00 168 352,00
Kapitał własny 85 014,00 86 979,00 84 550,00 85 716,00 86 699,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 622,40 1 622,40 1 622,40 1 622,40 1 622,40
Wartość księgowa na jedną akcję 52,40 53,61 52,11 52,83 53,44
Zysk (strata) na jedną akcję 1,47 1,21 -1,50 0,72 0,61
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'00 IVQ'00 IQ'01 IIQ'01 IIIQ'01
Przychody netto ze sprzedaży 42 519,00 0,00 48 322,00 41 864,00 36 809,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 161,00 0,00 -128,00 -3 668,00 -3 458,00
Zysk (strata) brutto -1 810,00 0,00 -1 333,00 -4 789,00 -4 620,00
Zysk (strata) netto -1 322,00 0,00 -1 213,00 -4 131,00 -3 804,00
Aktywa razem 86 180,00 89 503,00 94 885,00 90 921,00 84 910,00
Kapitał własny 33 987,00 33 203,00 31 990,00 27 859,00 24 055,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 622,40 1 622,40 1 622,40 1 622,40 1 622,40
Wartość księgowa na jedną akcję 20,95 20,47 19,72 17,17 14,83
Zysk (strata) na jedną akcję -0,82 0,00 -0,75 -2,55 -2,35
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 258 614,00 265 023,00 290 707,00 302 204,00 297 731,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 800,00 5 647,00 5 934,00 11 169,00 4 883,00
Zysk (strata) brutto 3 101,00 4 462,00 5 509,00 10 088,00 4 030,00
Zysk (strata) netto 2 307,00 3 400,00 4 239,00 7 964,00 3 085,00
Aktywa razem 138 952,00 149 128,00 152 955,00 157 376,00 164 582,00
Kapitał własny 66 911,00 70 311,00 74 582,00 82 545,00 85 716,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 622,40 1 622,40 1 622,40 1 622,40 1 622,40
Wartość księgowa na jedną akcję 41,24 43,34 45,97 50,88 52,83
Zysk (strata) na jedną akcję 1,42 2,10 2,61 4,91 1,90
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 1999 2000
Przychody netto ze sprzedaży - - - 150 963,00 186 488,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - 5 936,00 2 683,00
Zysk (strata) brutto - - - 4 387,00 270,00
Zysk (strata) netto - - - 2 102,00 -317,00
Aktywa razem - - - 67 028,00 89 503,00
Kapitał własny - - - 35 612,00 33 203,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 1 622,40 1 622,40
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 21,95 20,47
Zysk (strata) na jedną akcję - - - 1,30 -0,20
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
13.09.1999 1999 zarząd 142 512 3 144 -
10.08.1998 1999 zarząd 141 600 4 448 -