STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KPD (KPPD)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 77 421,00 83 624,00 69 374,00 71 785,00 80 311,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 145,00 5 594,00 -743,00 3 173,00 3 308,00
Zysk (strata) brutto 2 798,00 4 946,00 -558,00 2 902,00 3 052,00
Zysk (strata) netto 2 183,00 3 949,00 -482,00 2 314,00 2 383,00
Aktywa razem 154 450,00 152 991,00 154 959,00 157 376,00 170 556,00
Kapitał własny 76 765,00 80 713,00 80 231,00 82 545,00 85 014,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 622,40 1 622,40 1 622,40 1 622,40 1 622,40
Wartość księgowa na jedną akcję 47,32 49,75 49,45 50,88 52,40
Zysk (strata) na jedną akcję 1,35 2,43 -0,30 1,43 1,47
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'00 IVQ'00 IQ'01 IIQ'01 IIIQ'01
Przychody netto ze sprzedaży 42 519,00 0,00 48 322,00 41 864,00 36 809,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 161,00 0,00 -128,00 -3 668,00 -3 458,00
Zysk (strata) brutto -1 810,00 0,00 -1 333,00 -4 789,00 -4 620,00
Zysk (strata) netto -1 322,00 0,00 -1 213,00 -4 131,00 -3 804,00
Aktywa razem 86 180,00 89 503,00 94 885,00 90 921,00 84 910,00
Kapitał własny 33 987,00 33 203,00 31 990,00 27 859,00 24 055,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 622,40 1 622,40 1 622,40 1 622,40 1 622,40
Wartość księgowa na jedną akcję 20,95 20,47 19,72 17,17 14,83
Zysk (strata) na jedną akcję -0,82 0,00 -0,75 -2,55 -2,35
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 263 936,00 258 614,00 265 023,00 290 707,00 302 204,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 619,00 3 800,00 5 647,00 5 934,00 11 169,00
Zysk (strata) brutto 5 193,00 3 101,00 4 462,00 5 509,00 10 088,00
Zysk (strata) netto 4 053,00 2 307,00 3 400,00 4 239,00 7 964,00
Aktywa razem 125 174,00 138 952,00 149 128,00 152 955,00 157 376,00
Kapitał własny 62 488,00 66 911,00 70 311,00 74 582,00 82 545,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 622,40 1 622,40 1 622,40 1 622,40 1 622,40
Wartość księgowa na jedną akcję 38,52 41,24 43,34 45,97 50,88
Zysk (strata) na jedną akcję 2,50 1,42 2,10 2,61 4,91
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 1999 2000
Przychody netto ze sprzedaży - - - 150 963,00 186 488,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - 5 936,00 2 683,00
Zysk (strata) brutto - - - 4 387,00 270,00
Zysk (strata) netto - - - 2 102,00 -317,00
Aktywa razem - - - 67 028,00 89 503,00
Kapitał własny - - - 35 612,00 33 203,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 1 622,40 1 622,40
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 21,95 20,47
Zysk (strata) na jedną akcję - - - 1,30 -0,20
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
13.09.1999 1999 zarząd 142 512 3 144 -
10.08.1998 1999 zarząd 141 600 4 448 -