STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LBT (LIBET)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 54 539,00 19 993,00 31 077,00 67 219,00 62 597,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 711,00 -25 533,00 16 536,00 6 709,00 5 470,00
Zysk (strata) brutto -709,00 -26 945,00 14 658,00 6 999,00 3 809,00
Zysk (strata) netto -204,00 -28 155,00 16 202,00 6 628,00 3 338,00
Aktywa razem 290 913,00 290 913,00 280 284,00 296 784,00 297 705,00
Kapitał własny 57 326,00 57 326,00 73 529,00 80 348,00 83 847,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,15 1,15 1,47 1,61 1,68
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,56 0,32 0,13 0,07
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 58 163,00 39 659,00 19 149,00 63 789,00 63 760,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -404,00 -25 639,00 14 004,00 7 420,00 4 629,00
Zysk (strata) brutto -2 881,00 -27 137,00 12 107,00 4 826,00 2 497,00
Zysk (strata) netto -2 460,00 -28 548,00 13 637,00 4 225,00 1 904,00
Aktywa razem 335 394,00 297 823,00 312 943,00 344 241,00 344 459,00
Kapitał własny 152 723,00 124 223,00 137 859,00 142 274,00 144 339,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,05 2,48 2,76 2,85 2,89
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 -0,57 0,27 0,09 0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 271 532,00 297 582,00 277 795,00 271 582,00 159 009,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 570,00 7 080,00 -1 977,00 -13 369,00 -14 880,00
Zysk (strata) brutto 4 967,00 6 063,00 2 008,00 -11 584,00 -17 576,00
Zysk (strata) netto 3 260,00 7 127,00 4 566,00 -9 371,00 -18 796,00
Aktywa razem 390 371,00 393 591,00 368 798,00 347 852,00 290 913,00
Kapitał własny 99 077,00 103 338,00 84 052,00 75 539,00 57 326,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,98 2,07 1,68 1,51 1,15
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,14 0,09 -0,19 -0,38
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 269 723,00 286 553,00 284 236,00 288 206,00 177 891,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 256,00 9 013,00 -2 844,00 -16 652,00 -21 447,00
Zysk (strata) brutto 2 220,00 3 188,00 -9 053,00 -22 897,00 -29 474,00
Zysk (strata) netto 261,00 -4 214,00 -7 686,00 -21 299,00 -30 749,00
Aktywa razem 402 976,00 401 199,00 378 312,00 355 162,00 297 823,00
Kapitał własny 212 576,00 205 496,00 175 507,00 155 066,00 124 223,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,25 4,11 3,51 3,10 2,48
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,08 -0,15 -0,43 -0,62
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
09.06.2014 2016 DM BDM S.A. 277 400 16 600 -
09.06.2014 2014 DM BDM S.A. 241 300 10 300 -
09.06.2014 2015 DM BDM S.A. 258 800 12 800 -
01.06.2014 2013 DM BDM S.A. 220 000 6 100 -
01.06.2014 2011 DM BDM S.A. 287 100 31 600 -
01.06.2014 2012 DM BDM S.A. 209 500 3 500 -
27.12.1999 1999 zarząd 3 500 -
23.12.1998 1999 zarząd 39 106 5 671 GK
23.12.1998 1999 zarząd 29 106 4 671 -