STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LBT (LIBET)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży -29 805 358,00 54 539,00 158 869 704,00 31 076 573,00 -30 978 278,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 533 809,00 1 711,00 -14 890 607,00 16 535 882,00 -16 512 638,00
Zysk (strata) brutto 1 849 878,00 -709,00 -17 585 727,00 14 657 905,00 -14 636 249,00
Zysk (strata) netto 1 247 921,00 -204,00 -18 805 042,00 16 202 498,00 -16 179 667,00
Aktywa razem 349 690,00 332 738,00 290 913 131,00 280 284 464,00 296 784,00
Kapitał własny 85 554,00 85 350,00 57 326 442,00 73 528 941,00 80 348,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,71 1,71 1 146,53 1 470,58 1,61
Zysk (strata) na jedną akcję 24,96 -0,00 -376,10 324,05 -323,59
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 55 873,00 58 163,00 39 659,00 19 149,00 63 789,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 827,00 -404,00 -25 639,00 14 004,00 7 420,00
Zysk (strata) brutto 5 106,00 -2 881,00 -27 137,00 12 107,00 4 826,00
Zysk (strata) netto 3 680,00 -2 460,00 -28 548,00 13 637,00 4 225,00
Aktywa razem 350 464,00 335 394,00 297 823,00 312 943,00 344 241,00
Kapitał własny 155 100,00 152 723,00 124 223,00 137 859,00 142 274,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,10 3,05 2,48 2,76 2,85
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 -0,05 -0,57 0,27 0,09
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 271 532,00 297 582,00 277 795,00 271 582 056,00 159 008 720,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 570,00 7 080,00 -1 977,00 -13 369 497,00 -14 879 954,00
Zysk (strata) brutto 4 967,00 6 063,00 2 008,00 -11 584 396,00 -17 576 358,00
Zysk (strata) netto 3 260,00 7 127,00 4 566,00 -9 370 861,00 -18 795 683,00
Aktywa razem 390 371,00 393 591,00 368 798,00 347 851 608,00 290 913 131,00
Kapitał własny 99 077,00 103 338,00 84 052,00 75 539 440,00 57 326 442,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,98 2,07 1,68 1 510,79 1 146,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,14 0,09 -187,42 -375,91
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 269 723,00 286 553,00 284 236,00 288 206,00 177 891,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 256,00 9 013,00 -2 844,00 -16 652,00 -21 447,00
Zysk (strata) brutto 2 220,00 3 188,00 -9 053,00 -22 897,00 -29 474,00
Zysk (strata) netto 261,00 -4 214,00 -7 686,00 -21 299,00 -30 749,00
Aktywa razem 402 976,00 401 199,00 378 312,00 355 162,00 297 823,00
Kapitał własny 212 576,00 205 496,00 175 507,00 155 066,00 124 223,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,25 4,11 3,51 3,10 2,48
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,08 -0,15 -0,43 -0,62
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
09.06.2014 2016 DM BDM S.A. 277 400 16 600 -
09.06.2014 2014 DM BDM S.A. 241 300 10 300 -
09.06.2014 2015 DM BDM S.A. 258 800 12 800 -
01.06.2014 2013 DM BDM S.A. 220 000 6 100 -
01.06.2014 2011 DM BDM S.A. 287 100 31 600 -
01.06.2014 2012 DM BDM S.A. 209 500 3 500 -
27.12.1999 1999 zarząd 3 500 -
23.12.1998 1999 zarząd 39 106 5 671 GK
23.12.1998 1999 zarząd 29 106 4 671 -