STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LBT (LIBET)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 31 077,00 67 219,00 62 597,00 48 155,00 44 125,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 536,00 6 709,00 5 470,00 -1 089,00 5 015,00
Zysk (strata) brutto 14 658,00 6 999,00 3 809,00 -2 347,00 3 766,00
Zysk (strata) netto 16 202,00 6 628,00 3 338,00 -888,00 4 256,00
Aktywa razem 280 284,00 296 784,00 297 705,00 290 019,00 293 578,00
Kapitał własny 73 529,00 80 348,00 83 847,00 82 959,00 87 215,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,47 1,61 1,68 1,66 1,74
Zysk (strata) na jedną akcję 0,32 0,13 0,07 -0,02 0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 19 149,00 63 789,00 63 760,00 53 270,00 39 560,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 004,00 7 420,00 4 629,00 -820,00 2 988,00
Zysk (strata) brutto 12 107,00 4 826,00 2 497,00 -3 317,00 1 320,00
Zysk (strata) netto 13 637,00 4 225,00 1 904,00 -1 988,00 1 789,00
Aktywa razem 312 943,00 344 241,00 344 459,00 327 891,00 332 964,00
Kapitał własny 137 859,00 142 274,00 144 339,00 142 351,00 144 140,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,76 2,85 2,89 2,85 2,88
Zysk (strata) na jedną akcję 0,27 0,09 0,04 -0,04 0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 297 582,00 277 795,00 271 582,00 159 009,00 209 047,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 080,00 -1 977,00 -13 369,00 -14 880,00 27 626,00
Zysk (strata) brutto 6 063,00 2 008,00 -11 584,00 -17 576,00 23 119,00
Zysk (strata) netto 7 127,00 4 566,00 -9 371,00 -18 796,00 25 281,00
Aktywa razem 393 591,00 368 798,00 347 852,00 290 913,00 290 019,00
Kapitał własny 103 338,00 84 052,00 75 539,00 57 326,00 82 959,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,07 1,68 1,51 1,15 1,66
Zysk (strata) na jedną akcję 0,14 0,09 -0,19 -0,38 0,51
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 286 553,00 284 236,00 288 206,00 177 891,00 199 967,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 013,00 -2 844,00 -16 652,00 -21 448,00 25 233,00
Zysk (strata) brutto 3 188,00 -9 053,00 -22 897,00 -29 474,00 16 112,00
Zysk (strata) netto -4 214,00 -7 686,00 -21 299,00 -30 749,00 17 778,00
Aktywa razem 401 199,00 378 312,00 355 162,00 297 823,00 327 891,00
Kapitał własny 205 496,00 175 507,00 155 066,00 124 223,00 142 351,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,11 3,51 3,10 2,48 2,85
Zysk (strata) na jedną akcję -0,08 -0,15 -0,43 -0,62 0,36
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
09.06.2014 2016 DM BDM S.A. 277 400 16 600 -
09.06.2014 2014 DM BDM S.A. 241 300 10 300 -
09.06.2014 2015 DM BDM S.A. 258 800 12 800 -
01.06.2014 2013 DM BDM S.A. 220 000 6 100 -
01.06.2014 2011 DM BDM S.A. 287 100 31 600 -
01.06.2014 2012 DM BDM S.A. 209 500 3 500 -
27.12.1999 1999 zarząd 3 500 -
23.12.1998 1999 zarząd 39 106 5 671 GK
23.12.1998 1999 zarząd 29 106 4 671 -