STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SKA (SNIEZKA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 105 252,00 161 990,00 163 802,00 91 227,00 114 877,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 854,00 22 415,00 24 915,00 -3 850,00 13 458,00
Zysk (strata) brutto 28 777,00 23 538,00 23 904,00 -3 114,00 12 665,00
Zysk (strata) netto 26 777,00 18 365,00 18 416,00 -3 375,00 10 022,00
Aktywa razem 428 872,00 446 655,00 462 864,00 379 797,00 444 988,00
Kapitał własny 172 107,00 160 661,00 179 077,00 175 909,00 185 931,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 617,78 12 617,78 12 617,78 12 617,78 12 617,78
Wartość księgowa na jedną akcję 13,64 12,73 14,19 13,94 14,74
Zysk (strata) na jedną akcję 2,12 1,46 1,46 -0,27 0,79
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 118 394,00 181 894,00 184 011,00 102 479,00 128 507,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 482,00 32 726,00 34 092,00 -1 652,00 17 276,00
Zysk (strata) brutto 12 652,00 33 637,00 33 001,00 -848,00 17 120,00
Zysk (strata) netto 10 248,00 26 490,00 26 043,00 -1 147,00 14 035,00
Aktywa razem 444 654,00 479 170,00 491 063,00 404 481,00 473 722,00
Kapitał własny 237 426,00 237 593,00 261 690,00 262 484,00 277 364,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 617,78 12 617,78 12 617,78 12 617,78 12 617,78
Wartość księgowa na jedną akcję 18,82 18,83 20,74 20,80 21,98
Zysk (strata) na jedną akcję 0,81 2,10 2,06 -0,09 1,11
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 486 033,00 496 809,00 518 152,00 510 523,00 522 271,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 37 318,00 43 180,00 42 356,00 54 166,00 53 737,00
Zysk (strata) brutto 30 631,00 65 115,00 41 556,00 51 071,00 73 509,00
Zysk (strata) netto 24 639,00 58 216,00 33 311,00 41 535,00 60 588,00
Aktywa razem 309 365,00 306 286,00 319 355,00 356 899,00 379 797,00
Kapitał własny 130 701,00 149 744,00 142 288,00 141 664,00 175 909,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 617,78 12 617,78 12 617,78 12 617,78 12 617,78
Wartość księgowa na jedną akcję 10,36 11,87 11,28 11,23 13,94
Zysk (strata) na jedną akcję 1,95 4,61 2,64 3,29 4,80
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 545 972,00 550 131,00 575 636,00 564 481,00 586 777,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 58 525,00 65 191,00 64 663,00 73 900,00 79 647,00
Zysk (strata) brutto 47 867,00 56 601,00 63 719,00 70 286,00 78 441,00
Zysk (strata) netto 41 049,00 47 991,00 53 092,00 55 892,00 61 632,00
Aktywa razem 332 857,00 323 271,00 338 077,00 369 110,00 404 481,00
Kapitał własny 202 511,00 204 118,00 215 869,00 224 620,00 262 484,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 617,78 12 617,78 12 617,78 12 617,78 12 617,78
Wartość księgowa na jedną akcję 16,05 16,18 17,11 17,80 20,80
Zysk (strata) na jedną akcję 3,25 3,80 4,21 4,43 4,89
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.03.2015 2017 Beskidzki Dom Maklerski 580 700 51 100 -
20.03.2015 2016 Beskidzki Dom Maklerski 561 600 49 300 -
20.03.2015 2015 Beskidzki Dom Maklerski 542 700 40 100 -
02.12.2013 2014 DM BDM S.A. 593 000 42 500 -
02.12.2013 2013 DM BDM S.A. 570 700 38 700 -
02.12.2013 2015 DM BDM S.A. 631 000 47 600 -
22.10.2012 2013 DM BDM S.A. 581 000 41 400 -
22.10.2012 2014 DM BDM S.A. 595 900 42 900 -
22.10.2012 2012 DM BDM S.A. 583 800 45 100 -
25.05.2011 2011 DM BDM S.A. 558 300 38 800 -