STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SKA (SNIEZKA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 114 877,00 160 003,00 170 697,00 98 313,00 117 437,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 458,00 14 834,00 23 890,00 -8 537,00 10 466,00
Zysk (strata) brutto 12 665,00 26 112,00 26 194,00 -4 347,00 10 299,00
Zysk (strata) netto 10 022,00 22 279,00 20 825,00 -3 918,00 7 501,00
Aktywa razem 444 988,00 584 657,00 596 316,00 577 552,00 648 741,00
Kapitał własny 185 931,00 175 078,00 195 904,00 191 813,00 199 315,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 617,78 12 617,78 12 617,78 12 617,78 12 617,78
Wartość księgowa na jedną akcję 14,74 13,88 15,53 15,20 15,80
Zysk (strata) na jedną akcję 0,79 1,77 1,65 -0,31 0,59
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 128 507,00 200 972,00 246 104,00 141 498,00 167 765,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 276,00 25 597,00 44 114,00 -8 019,00 20 068,00
Zysk (strata) brutto 17 120,00 25 608,00 43 879,00 -7 657,00 19 027,00
Zysk (strata) netto 14 035,00 19 476,00 33 748,00 -7 757,00 14 217,00
Aktywa razem 473 722,00 674 166,00 703 950,00 661 448,00 735 248,00
Kapitał własny 277 364,00 240 568,00 279 412,00 265 426,00 276 627,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 617,78 12 617,78 12 617,78 12 617,78 12 617,78
Wartość księgowa na jedną akcję 21,98 19,07 22,14 21,04 21,92
Zysk (strata) na jedną akcję 1,11 1,54 2,68 -0,62 1,13
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 496 809,00 518 152,00 510 523,00 522 271,00 543 891,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 43 180,00 42 356,00 54 166,00 53 737,00 43 647,00
Zysk (strata) brutto 65 115,00 41 556,00 51 071,00 73 509,00 60 625,00
Zysk (strata) netto 58 216,00 33 311,00 41 535,00 60 588,00 49 209,00
Aktywa razem 306 286,00 319 355,00 356 899,00 379 797,00 577 552,00
Kapitał własny 149 744,00 142 288,00 141 664,00 175 909,00 191 813,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 617,78 12 617,78 12 617,78 12 617,78 12 617,78
Wartość księgowa na jedną akcję 11,87 11,28 11,23 13,94 15,20
Zysk (strata) na jedną akcję 4,61 2,64 3,29 4,80 3,90
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 550 131,00 575 636,00 564 481,00 586 777,00 717 082,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 65 191,00 64 663,00 73 900,00 79 647,00 78 970,00
Zysk (strata) brutto 56 601,00 63 719,00 70 286,00 78 441,00 78 952,00
Zysk (strata) netto 47 991,00 53 092,00 55 892,00 61 632,00 59 504,00
Aktywa razem 323 271,00 338 077,00 369 110,00 404 481,00 661 448,00
Kapitał własny 204 118,00 215 869,00 224 620,00 262 484,00 265 426,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 617,78 12 617,78 12 617,78 12 617,78 12 617,78
Wartość księgowa na jedną akcję 16,18 17,11 17,80 20,80 21,04
Zysk (strata) na jedną akcję 3,80 4,21 4,43 4,89 4,72
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.03.2015 2017 Beskidzki Dom Maklerski 580 700 51 100 -
20.03.2015 2016 Beskidzki Dom Maklerski 561 600 49 300 -
20.03.2015 2015 Beskidzki Dom Maklerski 542 700 40 100 -
02.12.2013 2014 DM BDM S.A. 593 000 42 500 -
02.12.2013 2013 DM BDM S.A. 570 700 38 700 -
02.12.2013 2015 DM BDM S.A. 631 000 47 600 -
22.10.2012 2013 DM BDM S.A. 581 000 41 400 -
22.10.2012 2014 DM BDM S.A. 595 900 42 900 -
22.10.2012 2012 DM BDM S.A. 583 800 45 100 -
25.05.2011 2011 DM BDM S.A. 558 300 38 800 -