STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RDN (REDAN)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 34 550,00 33 184,00 44 135,00 42 373,00 38 041,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -984,00 -1 104,00 437,00 -7 053,00 -5 031,00
Zysk (strata) brutto -1 338,00 395,00 -131,00 -19 664,00 -5 064,00
Zysk (strata) netto -1 314,00 -29,00 49,00 -23 623,00 -5 048,00
Aktywa razem 168 062,00 168 143,00 183 071,00 157 715,00 164 460,00
Kapitał własny 150 008,00 149 979,00 150 028,00 126 405,00 121 357,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 35 709,24 35 709,24 35 709,24 35 709,24 35 709,24
Wartość księgowa na jedną akcję 4,20 4,20 4,20 3,54 3,40
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 -0,00 0,00 -0,66 -0,14
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 113 333,00 164 223,00 145 345,00 179 408,00 110 980,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -13 636,00 2 512,00 -12 872,00 -29 787,00 -24 141,00
Zysk (strata) brutto -13 271,00 -596,00 -14 193,00 -33 696,00 -27 316,00
Zysk (strata) netto -9 925,00 2 039,00 -9 143,00 -29 397,00 -23 889,00
Aktywa razem 307 179,00 302 785,00 337 811,00 298 838,00 331 483,00
Kapitał własny 70 196,00 72 673,00 66 254,00 32 504,00 8 730,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 35 709,24 35 709,24 35 709,24 35 709,24 35 709,24
Wartość księgowa na jedną akcję 1,97 2,04 1,86 0,91 0,24
Zysk (strata) na jedną akcję -0,28 0,06 -0,26 -0,82 -0,67
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 164 974,00 175 477,00 190 959,00 153 975,00 154 242,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 744,00 -8 646,00 1 127,00 -4 007,00 -8 704,00
Zysk (strata) brutto 34 215,00 14 238,00 -4 464,00 4 025,00 -20 738,00
Zysk (strata) netto 35 549,00 14 776,00 -4 865,00 4 376,00 -24 917,00
Aktywa razem 168 202,00 184 887,00 174 133,00 165 638,00 157 715,00
Kapitał własny 137 555,00 152 331,00 147 259,00 151 635,00 126 405,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 34 666,20 34 666,20 35 709,24 35 709,24 35 709,24
Wartość księgowa na jedną akcję 3,97 4,39 4,12 4,25 3,54
Zysk (strata) na jedną akcję 1,03 0,43 -0,14 0,12 -0,70
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 503 989,00 560 945,00 628 487,00 624 813,00 602 309,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 361,00 2 176,00 11 968,00 -26 492,00 -53 783,00
Zysk (strata) brutto 631,00 -3 781,00 10 615,00 -32 719,00 -61 756,00
Zysk (strata) netto 5 568,00 -13 145,00 -30,00 -20 319,00 -46 426,00
Aktywa razem 245 412,00 270 900,00 320 646,00 308 890,00 298 838,00
Kapitał własny 95 808,00 95 322,00 113 505,00 80 600,00 32 504,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 34 666,20 34 666,20 35 709,24 35 709,24 35 709,24
Wartość księgowa na jedną akcję 2,76 2,75 3,18 2,26 0,91
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 -0,38 -0,00 -0,57 -1,30
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
01.06.2011 2012 DM BPS 537 200 19 600 -
01.06.2011 2011 DM BPS 418 700 13 800 -
01.06.2011 2010 DM BPS 323 900 5 400 -
21.01.2011 2011 DM BPS 449 900 16 200 -
21.01.2011 2010 DM BPS 329 100 6 100 -
21.01.2011 2012 DM BPS 547 800 23 700 -
24.07.2010 2011 DM BPS 414 100 10 500 -
24.06.2010 2010 DM BPS 326 900 4 800 -
16.11.2005 2006 BM BGŻ S.A. 303 500 3 300 -
16.11.2005 2005 BM BGŻ S.A. 248 500 -6 600 -