STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENA (ENEA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 447 209,00 934 598,00 1 321 577,00 1 396 831,00 1 617 272,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -39 976,00 9 108,00 -5 182,00 -77 781,00 -15 862,00
Zysk (strata) brutto -42 042,00 426 298,00 342 417,00 -439 379,00 -36 557,00
Zysk (strata) netto -38 772,00 421 653,00 316 889,00 -416 439,00 13 538,00
Aktywa razem 23 189 745,00 25 338 813,00 25 614 138,00 24 696 633,00 23 621 078,00
Kapitał własny 13 251 837,00 13 673 708,00 13 989 032,00 13 574 179,00 13 506 928,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 441 442,58 441 442,58 441 442,58 441 442,58 441 442,58
Wartość księgowa na jedną akcję 30,02 30,98 31,69 30,75 30,60
Zysk (strata) na jedną akcję -0,09 0,96 0,72 -0,94 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 4 007 047,00 3 579 565,00 4 073 037,00 4 134 086,00 4 587 041,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 441 340,00 484 553,00 502 750,00 427 877,00 531 876,00
Zysk (strata) brutto 372 785,00 369 987,00 534 338,00 -405 839,00 555 099,00
Zysk (strata) netto 246 154,00 259 634,00 385 749,00 -468 332,00 444 597,00
Aktywa razem 30 096 052,00 32 061 109,00 32 249 814,00 32 843 854,00 31 895 019,00
Kapitał własny 14 337 891,00 14 606 079,00 14 985 733,00 14 455 713,00 14 820 467,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 441 442,58 441 442,58 441 442,58 441 442,58 441 442,58
Wartość księgowa na jedną akcję 32,48 33,09 33,95 32,75 33,57
Zysk (strata) na jedną akcję 0,56 0,59 0,87 -1,06 1,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 5 430 224,00 5 421 352,00 5 639 580,00 4 701 689,00 5 100 215,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 82 284,00 108 285,00 121 880,00 -144 577,00 -113 831,00
Zysk (strata) brutto -1 085 905,00 647 087,00 1 834 604,00 702 815,00 287 294,00
Zysk (strata) netto -1 116 888,00 620 243,00 1 813 324,00 727 136,00 283 331,00
Aktywa razem 16 847 310,00 18 217 925,00 22 452 921,00 22 943 794,00 24 696 633,00
Kapitał własny 10 288 005,00 10 940 479,00 12 631 977,00 13 295 846,00 13 574 179,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 441 442,58 441 442,58 441 442,58 441 442,58 441 442,58
Wartość księgowa na jedną akcję 23,31 24,78 28,62 30,12 30,75
Zysk (strata) na jedną akcję -2,53 1,41 4,11 1,65 0,64
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 9 848 392,00 11 255 678,00 11 405 689,00 12 672 770,00 15 796 298,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -162 125,00 1 119 314,00 1 487 730,00 1 037 086,00 1 856 520,00
Zysk (strata) brutto -408 978,00 1 068 802,00 1 466 567,00 868 701,00 871 271,00
Zysk (strata) netto -434 857,00 784 393,00 1 070 168,00 686 739,00 423 205,00
Aktywa razem 22 988 996,00 24 536 519,00 28 312 994,00 29 965 625,00 32 843 854,00
Kapitał własny 11 337 745,00 12 176 012,00 13 078 219,00 14 097 005,00 14 455 713,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 441 442,58 441 442,58 441 442,58 441 442,58 441 442,58
Wartość księgowa na jedną akcję 25,68 27,58 29,63 31,93 32,75
Zysk (strata) na jedną akcję -0,99 1,78 2,42 1,56 0,96
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
08.03.2013 2015 DM BPS 10 248 900 386 400 -
08.03.2013 2014 DM BPS 9 803 300 426 900 -
08.03.2013 2013 DM BPS 9 577 400 536 300 -
30.10.2012 2013 DM PKO BP 10 668 119 556 045 -
30.10.2012 2012 DM PKO BP 10 704 076 681 348 -
11.06.2012 2012 DM Millennium 10 156 000 753 800 -
11.06.2012 2014 DM Millennium 11 155 700 719 200 -
11.06.2012 2013 DM Millennium 10 841 400 667 600 -
01.03.2012 2011 DM AmerBrokers S.A. 9 690 000 800 000 -
06.02.2012 2011 DM BOŚ S.A. 9 625 000 808 000 -