STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENA (ENEA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 173 388,00 1 076 350,00 1 172 778,00 1 279 173,00 1 447 209,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 611,00 -19 034,00 -33 050,00 -125 104,00 -39 976,00
Zysk (strata) brutto 48 752,00 664 339,00 -32 093,00 21 817,00 -42 042,00
Zysk (strata) netto 44 119,00 703 436,00 -35 237,00 14 818,00 -38 772,00
Aktywa razem 22 161 175,00 23 162 096,00 22 517 453,00 22 943 794,00 23 189 745,00
Kapitał własny 12 650 821,00 13 351 896,00 13 316 103,00 13 295 846,00 13 251 837,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 441 442,58 441 442,58 441 442,58 441 442,58 441 442,58
Wartość księgowa na jedną akcję 28,66 30,25 30,17 30,12 30,02
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 1,59 -0,08 0,03 -0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 988 553,00 3 051 002,00 3 344 643,00 3 288 572,00 4 009 610,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 338 778,00 294 105,00 287 365,00 116 838,00 441 340,00
Zysk (strata) brutto 306 908,00 251 348,00 205 524,00 104 921,00 372 785,00
Zysk (strata) netto 240 756,00 190 434,00 152 927,00 102 622,00 246 154,00
Aktywa razem 28 019 678,00 28 389 420,00 29 596 840,00 29 965 625,00 30 096 052,00
Kapitał własny 13 686 919,00 13 849 473,00 14 001 637,00 14 097 005,00 14 337 891,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 441 442,58 441 442,58 441 442,58 441 442,58 441 442,58
Wartość księgowa na jedną akcję 31,01 31,37 31,72 31,93 32,48
Zysk (strata) na jedną akcję 0,55 0,43 0,35 0,23 0,56
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 5 084 271,00 5 430 224,00 5 421 352,00 5 639 580,00 4 701 689,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 60 886,00 82 284,00 108 285,00 121 880,00 -144 577,00
Zysk (strata) brutto 728 981,00 -1 085 905,00 647 087,00 1 834 604,00 702 815,00
Zysk (strata) netto 696 608,00 -1 116 888,00 620 243,00 1 813 324,00 727 136,00
Aktywa razem 14 859 164,00 16 847 310,00 18 217 925,00 22 452 921,00 22 943 794,00
Kapitał własny 11 602 526,00 10 288 005,00 10 940 479,00 12 631 977,00 13 295 846,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 441 442,58 441 442,58 441 442,58 441 442,58 441 442,58
Wartość księgowa na jedną akcję 26,28 23,31 24,78 28,62 30,12
Zysk (strata) na jedną akcję 1,58 -2,53 1,41 4,11 1,65
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 9 855 395,00 9 848 392,00 11 255 678,00 11 405 689,00 12 672 770,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 186 475,00 -162 125,00 1 119 314,00 1 487 730,00 1 037 086,00
Zysk (strata) brutto 1 143 102,00 -408 978,00 1 068 802,00 1 466 567,00 868 701,00
Zysk (strata) netto 908 319,00 -434 857,00 784 393,00 1 070 168,00 686 739,00
Aktywa razem 18 108 040,00 22 988 996,00 24 536 519,00 28 312 994,00 29 965 625,00
Kapitał własny 12 014 365,00 11 337 745,00 12 176 012,00 13 078 219,00 14 097 005,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 441 442,58 441 442,58 441 442,58 441 442,58 441 442,58
Wartość księgowa na jedną akcję 27,22 25,68 27,58 29,63 31,93
Zysk (strata) na jedną akcję 2,06 -0,99 1,78 2,42 1,56
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
08.03.2013 2015 DM BPS 10 248 900 386 400 -
08.03.2013 2014 DM BPS 9 803 300 426 900 -
08.03.2013 2013 DM BPS 9 577 400 536 300 -
30.10.2012 2013 DM PKO BP 10 668 119 556 045 -
30.10.2012 2012 DM PKO BP 10 704 076 681 348 -
11.06.2012 2012 DM Millennium 10 156 000 753 800 -
11.06.2012 2014 DM Millennium 11 155 700 719 200 -
11.06.2012 2013 DM Millennium 10 841 400 667 600 -
01.03.2012 2011 DM AmerBrokers S.A. 9 690 000 800 000 -
06.02.2012 2011 DM BOŚ S.A. 9 625 000 808 000 -