STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENA (ENEA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 172 778,00 1 279 173,00 1 447 209,00 934 598,00 1 321 577,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -33 050,00 -125 104,00 -39 976,00 9 108,00 -5 182,00
Zysk (strata) brutto -32 093,00 21 817,00 -42 042,00 426 298,00 342 417,00
Zysk (strata) netto -35 237,00 14 818,00 -38 772,00 421 653,00 316 889,00
Aktywa razem 22 517 453,00 22 943 794,00 23 189 745,00 25 338 813,00 25 614 138,00
Kapitał własny 13 316 103,00 13 295 846,00 13 251 837,00 13 673 708,00 13 989 032,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 441 442,58 441 442,58 441 442,58 441 442,58 441 442,58
Wartość księgowa na jedną akcję 30,17 30,12 30,02 30,98 31,69
Zysk (strata) na jedną akcję -0,08 0,03 -0,09 0,96 0,72
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 344 643,00 3 288 572,00 4 009 610,00 3 579 565,00 4 073 037,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 287 365,00 116 838,00 441 340,00 484 553,00 502 750,00
Zysk (strata) brutto 205 524,00 104 921,00 372 785,00 369 987,00 534 338,00
Zysk (strata) netto 152 927,00 102 622,00 246 154,00 259 634,00 385 749,00
Aktywa razem 29 596 840,00 29 965 625,00 30 096 052,00 32 061 109,00 32 249 814,00
Kapitał własny 14 001 637,00 14 097 005,00 14 337 891,00 14 606 079,00 14 985 733,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 441 442,58 441 442,58 441 442,58 441 442,58 441 442,58
Wartość księgowa na jedną akcję 31,72 31,93 32,48 33,09 33,95
Zysk (strata) na jedną akcję 0,35 0,23 0,56 0,59 0,87
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 5 084 271,00 5 430 224,00 5 421 352,00 5 639 580,00 4 701 689,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 60 886,00 82 284,00 108 285,00 121 880,00 -144 577,00
Zysk (strata) brutto 728 981,00 -1 085 905,00 647 087,00 1 834 604,00 702 815,00
Zysk (strata) netto 696 608,00 -1 116 888,00 620 243,00 1 813 324,00 727 136,00
Aktywa razem 14 859 164,00 16 847 310,00 18 217 925,00 22 452 921,00 22 943 794,00
Kapitał własny 11 602 526,00 10 288 005,00 10 940 479,00 12 631 977,00 13 295 846,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 441 442,58 441 442,58 441 442,58 441 442,58 441 442,58
Wartość księgowa na jedną akcję 26,28 23,31 24,78 28,62 30,12
Zysk (strata) na jedną akcję 1,58 -2,53 1,41 4,11 1,65
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 9 855 395,00 9 848 392,00 11 255 678,00 11 405 689,00 12 672 770,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 186 475,00 -162 125,00 1 119 314,00 1 487 730,00 1 037 086,00
Zysk (strata) brutto 1 143 102,00 -408 978,00 1 068 802,00 1 466 567,00 868 701,00
Zysk (strata) netto 908 319,00 -434 857,00 784 393,00 1 070 168,00 686 739,00
Aktywa razem 18 108 040,00 22 988 996,00 24 536 519,00 28 312 994,00 29 965 625,00
Kapitał własny 12 014 365,00 11 337 745,00 12 176 012,00 13 078 219,00 14 097 005,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 441 442,58 441 442,58 441 442,58 441 442,58 441 442,58
Wartość księgowa na jedną akcję 27,22 25,68 27,58 29,63 31,93
Zysk (strata) na jedną akcję 2,06 -0,99 1,78 2,42 1,56
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
08.03.2013 2015 DM BPS 10 248 900 386 400 -
08.03.2013 2014 DM BPS 9 803 300 426 900 -
08.03.2013 2013 DM BPS 9 577 400 536 300 -
30.10.2012 2013 DM PKO BP 10 668 119 556 045 -
30.10.2012 2012 DM PKO BP 10 704 076 681 348 -
11.06.2012 2012 DM Millennium 10 156 000 753 800 -
11.06.2012 2014 DM Millennium 11 155 700 719 200 -
11.06.2012 2013 DM Millennium 10 841 400 667 600 -
01.03.2012 2011 DM AmerBrokers S.A. 9 690 000 800 000 -
06.02.2012 2011 DM BOŚ S.A. 9 625 000 808 000 -