STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NST (NESTMEDIC)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 22,00 31,00 28,00 22,00 87,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 059,00 -854,00 -539,00 -718,00 -433,00
Zysk (strata) brutto -1 047,00 -850,00 -539,00 -716,00 -430,00
Zysk (strata) netto -1 047,00 -850,00 -539,00 -716,00 -430,00
Aktywa razem 10 014,00 10 579,00 9 565,00 9 375,00 9 894,00
Kapitał własny 3 814,00 3 964,00 3 752,00 3 755,00 3 326,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 828,83 5 828,83 6 328,83 6 328,83 6 828,83
Wartość księgowa na jedną akcję 0,65 0,68 0,59 0,59 0,49
Zysk (strata) na jedną akcję -0,18 -0,15 -0,09 -0,11 -0,06
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 28,00 25,00 48,00 34,00 102,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 170,00 -1 025,00 -697,00 -756,00 -526,00
Zysk (strata) brutto -1 167,00 -1 027,00 -705,00 -762,00 -531,00
Zysk (strata) netto -1 167,00 -1 027,00 -705,00 -762,00 -531,00
Aktywa razem 9 274,00 9 660,00 8 494,00 8 273,00 8 691,00
Kapitał własny 3 058,00 3 031,00 2 653,00 2 610,00 2 079,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 828,83 5 828,83 6 328,83 6 328,83 6 828,83
Wartość księgowa na jedną akcję 0,53 0,52 0,42 0,41 0,30
Zysk (strata) na jedną akcję -0,20 -0,18 -0,11 -0,12 -0,08
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - 1,00 5,00 52,00 95,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - -370,00 -1 037,00 -3 785,00 -3 582,00
Zysk (strata) brutto - -373,00 -1 052,00 -3 746,00 -3 562,00
Zysk (strata) netto - -373,00 -1 052,00 -3 746,00 -3 562,00
Aktywa razem - 1 081,00 2 003,00 12 100,00 9 565,00
Kapitał własny - -73,00 1 680,00 5 986,00 3 752,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 5 828,83 5 828,83 5 828,83 6 328,83
Wartość księgowa na jedną akcję - -0,01 0,29 1,03 0,59
Zysk (strata) na jedną akcję - -0,06 -0,18 -0,64 -0,56
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 8,00 51,00 119,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - -1 047,00 -4 324,00 -4 099,00
Zysk (strata) brutto - - -1 063,00 -4 293,00 -4 102,00
Zysk (strata) netto - - -1 063,00 -4 293,00 -4 102,00
Aktywa razem - - 1 992,00 11 595,00 8 494,00
Kapitał własny - - 1 669,00 5 428,00 2 653,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 5 828,83 5 828,83 6 328,83
Wartość księgowa na jedną akcję - - 0,29 0,93 0,42
Zysk (strata) na jedną akcję - - -0,18 -0,74 -0,65