STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ACK (ACKERMAN)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 890,00 7 354,00 7 706,00 3 040,00 2 229,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 188,00 624,00 282,00 61,00 -134,00
Zysk (strata) brutto 152,00 592,00 306,00 4,00 -162,00
Zysk (strata) netto 130,00 473,00 226,00 -21,00 -162,00
Aktywa razem 6 171,00 6 706,00 6 481,00 5 913,00 5 733,00
Kapitał własny 2 007,00 2 480,00 2 706,00 2 685,00 1 317,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,01 2,48 2,71 2,69 1,32
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,47 0,23 -0,02 -0,16
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - 13 287,00 17 320,00 15 253,00 20 217,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 1 019,00 997,00 579,00 1 350,00
Zysk (strata) brutto - 893,00 1 026,00 413,00 1 281,00
Zysk (strata) netto - 721,00 829,00 332,00 1 016,00
Aktywa razem - 4 193,00 6 007,00 6 077,00 6 481,00
Kapitał własny - 2 329,00 3 158,00 3 490,00 2 706,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 2,33 3,16 3,49 2,71
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,72 0,83 0,33 1,02