STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLY (PLAY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'15 IVQ'16 IVQ'17 IVQ'18 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 5 787 606,00 5 847 376,00 5 916 903,00 5 870 100,00 5 823 571,00
Kapitał własny 5 629 588,00 5 693 074,00 3 605 608,00 3 743 003,00 3 814 654,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 250 000,00 250 000,00 253 708,44 253 708,44 254 133,62
Wartość księgowa na jedną akcję 22,52 22,77 14,21 14,75 15,01
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 685 869,00 1 758 900,00 1 796 024,00 1 799 863,00 1 744 503,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 357 704,00 418 600,00 408 912,00 314 420,00 371 632,00
Zysk (strata) brutto 274 496,00 335 500,00 314 944,00 229 793,00 278 553,00
Zysk (strata) netto 213 644,00 253 800,00 233 110,00 166 411,00 207 760,00
Aktywa razem 8 513 700,00 8 469 800,00 8 691 706,00 8 885 641,00 9 163 426,00
Kapitał własny 17 000,00 -92 400,00 145 003,00 321 653,00 530 747,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 253 708,44 253 708,44 254 134,26 254 133,62 254 225,49
Wartość księgowa na jedną akcję 0,07 -0,36 0,57 1,27 2,09
Zysk (strata) na jedną akcję 0,84 1,00 0,92 0,66 0,82
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 024,00 -2 586,00 -79 153,00 -12 796,00 -14 050,00
Zysk (strata) brutto -10 424,00 -3 067,00 -144 719,00 778 295,00 424 223,00
Zysk (strata) netto -10 441,00 -3 096,00 -144 811,00 778 413,00 424 224,00
Aktywa razem 5 787 606,00 5 847 376,00 5 916 903,00 5 870 100,00 5 823 571,00
Kapitał własny 5 629 588,00 5 693 074,00 3 605 608,00 3 743 003,00 3 814 654,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 250 000,00 250 000,00 253 708,44 253 708,44 254 133,62
Wartość księgowa na jedną akcję 22,52 22,77 14,21 14,75 15,01
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 -0,01 -0,57 3,07 1,67
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 5 436 503,00 6 117 558,00 6 669 859,00 6 839 148,00 7 040 753,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 065 853,00 1 290 251,00 1 106 883,00 1 370 660,00 1 499 646,00
Zysk (strata) brutto 705 451,00 926 108,00 629 310,00 997 656,00 1 154 746,00
Zysk (strata) netto 550 278,00 711 988,00 387 346,00 744 604,00 866 937,00
Aktywa razem 7 562 418,00 8 746 597,00 8 830 969,00 8 520 538,00 8 885 641,00
Kapitał własny 630 624,00 1 342 612,00 -212 579,00 -200 538,00 321 653,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 250 000,00 250 000,00 253 708,44 253 708,44 254 133,62
Wartość księgowa na jedną akcję 2,52 5,37 -0,84 -0,79 1,27
Zysk (strata) na jedną akcję 2,20 2,85 1,53 2,94 3,41
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
15.11.2018 2019 DM BOŚ S.A. 6 959 300 759 200 -
15.11.2018 2018 DM BOŚ S.A. 6 804 100 713 100 -
15.11.2018 2020 DM BOŚ S.A. 7 065 900 742 700 -
19.08.2018 2018 6 834 600 750 100 -
19.08.2018 2019 DM BOŚ S.A. 6 979 400 783 400 -
19.08.2018 2020 DM BOŚ S.A. 7 102 900 820 600 -
16.08.2018 2017 DM BOŚ S.A. 6 669 800 620 200 -