STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLY (PLAY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ' IVQ'15 IVQ'16 IVQ'17 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży - 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto - 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto - 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem - 5 787 606,00 5 847 376,00 5 916 903,00 5 870 100,00
Kapitał własny - 5 629 588,00 5 693 074,00 3 605 608,00 3 743 003,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 250 000,00 250 000,00 253 708,44 253 708,44
Wartość księgowa na jedną akcję - 22,52 22,77 14,21 14,75
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 706 633,00 1 807 165,00 1 685 900,00 1 758 900,00 1 796 024,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 345 704,00 337 567,00 357 800,00 418 600,00 408 912,00
Zysk (strata) brutto 257 418,00 246 897,00 274 500,00 335 500,00 314 944,00
Zysk (strata) netto 189 807,00 202 187,00 213 600,00 253 800,00 233 110,00
Aktywa razem 8 216 782,00 8 520 538,00 8 513 700,00 8 469 800,00 8 691 706,00
Kapitał własny -395 559,00 -200 538,00 17 000,00 -92 400,00 145 003,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 253 708,44 253 708,44 253 708,44 253 708,44 254 134,26
Wartość księgowa na jedną akcję -1,56 -0,79 0,07 -0,36 0,57
Zysk (strata) na jedną akcję 0,75 0,80 0,84 1,00 0,92
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - -2 024,00 -2 586,00 -79 153,00 -12 796,00
Zysk (strata) brutto - -10 424,00 -3 067,00 -144 719,00 778 295,00
Zysk (strata) netto - -10 441,00 -3 096,00 -144 811,00 778 413,00
Aktywa razem - 5 787 606,00 5 847 376,00 5 916 903,00 5 870 100,00
Kapitał własny - 5 629 588,00 5 693 074,00 3 605 608,00 3 743 003,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 250 000,00 250 000,00 253 708,44 253 708,44
Wartość księgowa na jedną akcję - 22,52 22,77 14,21 14,75
Zysk (strata) na jedną akcję - -0,04 -0,01 -0,57 3,07
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 4 589 665,00 5 436 503,00 6 117 558,00 6 669 859,00 6 839 148,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 773 484,00 1 065 853,00 1 290 251,00 1 106 883,00 1 370 660,00
Zysk (strata) brutto 415 602,00 705 451,00 926 108,00 629 310,00 997 656,00
Zysk (strata) netto 498 861,00 550 278,00 711 988,00 387 346,00 744 604,00
Aktywa razem 6 067 452,00 7 562 418,00 8 746 597,00 8 830 969,00 8 520 538,00
Kapitał własny 72 151,00 630 624,00 1 342 612,00 -212 579,00 -200 538,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 250 000,00 250 000,00 250 000,00 253 708,44 253 708,44
Wartość księgowa na jedną akcję 0,29 2,52 5,37 -0,84 -0,79
Zysk (strata) na jedną akcję 2,00 2,20 2,85 1,53 2,94
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
15.11.2018 2019 DM BOŚ S.A. 6 959 300 759 200 -
15.11.2018 2018 DM BOŚ S.A. 6 804 100 713 100 -
15.11.2018 2020 DM BOŚ S.A. 7 065 900 742 700 -
19.08.2018 2018 6 834 600 750 100 -
19.08.2018 2019 DM BOŚ S.A. 6 979 400 783 400 -
19.08.2018 2020 DM BOŚ S.A. 7 102 900 820 600 -
16.08.2018 2017 DM BOŚ S.A. 6 669 800 620 200 -